Julkisia ajoneuvohankintoja koskevan lainsäädännön valmistelu etenee

Puhtailla ajoneuvoilla on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Työryhmä valmistelee EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta, kun tehdään julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja. Seuraavaksi työryhmä arvioi juuri valmistuneen selvityksen pohjalta eri vaihtoehtoja, miten kansallinen lainsäädäntö toteutetaan kustannustehokkaasti ja alueelliset erot huomioiden.

Selvityksessä on arvioitu julkisten hankintojen määriä ja alueellisia eroja sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa. Lisäksi ehdotetaan eri vaihtoehtoja, miten Suomi voisi lisätä puhtaan kaluston ja palveluiden määrää tieliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen toteutti Ramboll Finland oy.

Puhtailla ajoneuvoilla on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Liikenne vastaa noin neljäsosasta EU:n kokonaispäästöistä. Liikenne on ainoa sektori, jonka päästöt kasvavat edelleen EU:n alueella.

Julkiset hankinnat ovat tehokas keino uudistaa ajoneuvojen teknologiaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden kysyntä lisääntyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan. Direktiivin vaatimukset edesauttavat osaltaan hallitusohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Mitä julkisia hankintoja lainsäädäntö koskee?

  • Vaatimukset koskevat julkisen sektorin ajoneuvo- ja palveluhankintoja.
  • Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja, kuten jätekeräys- tai postipalveluita.
  • Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja tai sopimuksia, jotka ylittävät EU:n hankintalainsäädännön hintakynnykset.

Mitä direktiivi ei koske?

Direktiivi ei koske kaukoliikenteessä ja tilausliikenteessä käytettäviä linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi jäsenvaltio voi vapauttaa eräät ajoneuvot direktiivissä säädetyistä vaatimuksista. Näihin kuuluvat esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot sekä rakennustyömaiden ajoneuvot.

Mitä seuraavaksi?

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsittelee lainsäädännön sisältöä keväällä. Lakiehdotuksesta järjestetään lausuntokierros ja kuulemistilaisuus touko-kesäkuussa 2020. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Lue lisää: