Joulupukin verotus

Verohallinto ohjeistaa, miten verotus sujuu, kun joulupukki vierailee.

Kuva: Mike Arney, Unsplash

Kotitalous maksaa joulupukille

Kun kotitalous tilaa joulupukin, ei yleensä muodostu työsuhdetta, ellei näin erikseen sovita.

Joulupukille maksettu korvaus on työkorvausta, josta kotitalouden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä eikä antaa vuosi-ilmoitusta, jos sen kyseiselle henkilölle maksamat suoritukset eivät ylitä 1 500:aa euroa vuoden 2018 aikana.

Jos suoritus maksetaan vasta vuonna 2019, työkorvaus ilmoitetaan tulorekisteriin, mikäli pukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Suoritus ilmoitetaan, vaikka siitä ei muutoin tarvitsisi toimittaa ennakonpidätystä.

Yritys tilaa pukin

Jos yritys tilaa joulupukin, sen on toimitettava maksamastaan työkorvauksesta ennakonpidätys, jos joulupukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin yrityksen on myös annettava vuosi-ilmoitus.

Vuonna 2019 maksettava suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos joulupukki on ennakkoperintärekisterissä.

Joulupukki ilmoittaa tulonsa näin

Joulupukin saama työkorvaus on hänen veronalaista ansiotuloaan, joka hänen on ilmoitettava omalla veroilmoituksellaan. Tulosta hän saa vähentää siihen kohdistuvat kulut, esimerkiksi matkakulut (omalla autolla 0,25 €/km vuonna 2018) ja asusteiden kustannukset.

Lähde: Verohallinto

Lue lisää: