Joulukuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan joulukuussa 2018.

Joulukuun alusta (1.12.2018) tulevat voimaan seuraavat säädösmuutokset ja uudet säädökset:

 • L kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 1257/2010 on muutettu L:lla 892/2018.
 • Ampuma-aselaki 1/1998 on muutettu L:lla 8.9.2017/623.
 • VNA maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009 on muutettu VNA:lla 8.11.2018/855.
 • VNA esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta 122/2014 on muutettu VNA:lla 8.11.2018/851.
 • VNA turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta 340/2017 on kumottu uudella VNA:lla turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta 853/2018.
 • VNA Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 801/2004 kumottu uudella VNA:lla meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 823/2018.
 • VNA nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 on muutettu VNA:lla 8.11.2018/854.
 • VNA maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä 558/2012 on muutettu VNA:lla 8.11.2018/856.
 • SisMA poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018 871/2017 on muutettu SisMA:lla 20.11.2018/926.
 • Uusi VNA kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken 850/2018.
 • Uusi VNA kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista 852/2018.
 • Kaasulaiteasetus 1434/1993 on kumottu VNA:lla 8.11.2018/857.

3.12.2018 tulee voimaan L Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta 879/2018.

15.12.2018 tulevat voimaan seuraavat säädösmuutokset ja uudet säädökset:

 • Uusi säteilylaki 859/2018 jolla kumotaan aikaisempi säteilylaki 592/1991
 • Ydinenergialaki 990/1987 on muutettu L:lla 862/2018.
 • Rikoslaki 39/1889 on muutettu L:lla 861/2018.
 •  VNA seulonnoista 339/2011 on muutettu VNA:lla 908/2018.
 • Terveydensuojelulaki 763/1994 on muutettu L:lla 860/2018.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 1137/2016 on muutettu L:lla 864/2018.
 • L terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 on muutettu L:lla 863/2018.
 • L lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi 170/2017 on muutettu L:lla 865/2018.

 

Lue lisää: