Joulukuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan joulukuussa 2019.

Joulukuun alusta voimaan tulevat seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on muutettu L:lla 190/2019.
 • L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 191/2019.
 • L lapsen elatuksesta on muutettu L:lla 192/2019.
 • L riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa on muutettu L:lla 193/2019.
 • Oikeudenkäymiskaari on muutettu L:lla 194/2019.
 • Hallintolainkäyttölaki on muutettu L:lla 195/2019.
 • Avioliittolaki on muutettu L:lla 196/2019.
 • Adoptiolaki on muutettu L:lla 197/2019.
 • L holhoustoimesta on muutettu L:lla 198/2019.
 • Uskonnonvapauslaki on muutettu L:lla 199/2019.
 • Lastensuojelulaki on muutettu L:lla 200/2019.
 • L toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta on muutettu L:lla 201/2019.
 • Ahvenanmaan itsehallintolaki on muutettu L:lla 1065/2019.
 • Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys on muutettu LiikMA:lla 1067/2019.
 • VNA ilmailulta rajoitetuista alueista on muutettu VNA:lla 1072/2019.
 • Uusi VNA sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta 1073/2019.
 • Uusi VNA Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista 1076/2019.
 • Uusi YMA Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista 1077/2019.
 • VHp rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista on korvattu
  YMA Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista VHp:lla 1082/2019.
 • A lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on muutettu A:lla 1086/2019.
 • VNA kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa on muutettu VNA:lla 1087/2019.
 • VHp varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta on korvattu VHp:lla 1091/2019.

Seuraavat säädösmuutokset ja kumoaminen tulevat voimaan tai niitä sovelletaan 21.12.2019 alkaen:

 • L aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä on muutettu L:lla 169/2019.
 • L alusturvallisuuden valvonnasta on muutettu L:lla 170/2019.
 • L matkustaja-aluksen henkilöluetteloista on muutettu L:lla 171/2019.
 • L laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta on muutettu L:lla 172/2019.
 • L liikenteen palveluista on muutettu A:lla 173/2019.
 • VNA säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta on kumottu VNA:lla 1094/2019.
 • VNA ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa on muutettu VNA:lla 1093/2019.

Lue lisää: