Jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, voidaanko työsopimuksen ns. edullisemman ehdon sijasta noudattaa työehtosopimuksen määräystä?

Työehtosopimus on normihierarkiassa työsopimuksen ehtojen yläpuolella eli pääsääntö on, että sen mukaisia ehtoja noudatetaan. Joskus työehtosopimus voi myös kieltää sopimisen, kirjoittavat työoikeudenasiantuntijat Keijo Kaivanto ja Harri Hietala.

Kuva: Alex Kotliarskyi, Unsplash

Työehtosopimus on normihierarkiassa työsopimuksen ehtojen yläpuolella eli pääsääntö on, että sen mukaisia ehtoja noudatetaan. Kuitenkin ns. edullisemmuussäännön mukaan noudatetaan aina työntekijälle edullisempaa ehtoa, jos sellaisesta on sovittu.

Jos työsopimuksessa on sovittu parempi korvaus kuin vastaavasta asiasta velvoittavassa työehtosopimuksessa on pienempi korvaus, noudatetaan työsopimuksen ehtoa. Työsopimuksen ehto on tällöin edullisempi ehto työntekijälle.

Sopiminen voi olla tapahtunut ennen työehtosopimuksen voimaantuloa tai sen voimassaoloaikana. Jos työsopimuksen ehto on parempi kuin työehtosopimuksessa, ei sitä voida syrjäyttää myöskään työsopimuksen jälkeen tehdyllä työehtosopimuksen muutoksella.

Velvoittavassa työehtosopimuksessa on kuitenkin määräyksiä, joista toisin sopiminen on kielletty tai toisin sopimista ei voi pitää parempana ehtona. Esimerkiksi tällainen on määräys, joka koskee irtisanomisaikoja.  Työehtosopimuksella voidaan kieltää irtisanomisajoista toisin sopiminen määräämällä irtisanomisajat pakottaviksi määräyksiksi. Jos niistä ei voi työsopimuksella poiketa, on poikkeaminen työsopimuksella silloin mitätön ehto. Työehtosopimuksessa voidaan kuitenkin sallia sopiminen pidemmistä irtisanomisajoista työnantajan osalta.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Harri Hietalan ja Keijo Kaivannon teoksissa:

Uusi yhteistoimintalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, ilmestyy joulukuussa 2021)

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent 2021)

Työsopimus ja johtajasopimus (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, ilmestyy joulukuussa 2021)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2022 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent 2021)

Lue lisää: