Jos työntekijä on sitoutunut varallaoloon tai vapaamuotoiseen varallaoloon, onko työnantajan käytettävä häntä siihen?

Kysymyksiä työoikeudesta - Työaika

Työaikalain mukaan varallaolosta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken samoin kuin siitä maksettavasta korvauksesta. Suostumus tai sitoumus varallaoloon voidaan ottaa työsopimukseen ja sen perusteella järjestää käytännössä tarvittavat varallaolojärjestelyt.

Ellei työsopimuksesta tai paikallisesta sopimuksesta muuta johdu, ei työnantajalla ole velvoitetta järjestää tiettyä minimimäärää varallaoloa työntekijälle. Sitoumus tarkoittaa mahdollisuutta määrätä tai sopia varallaolosta. Tällöin on työnantajan harkinnassa, miten työntekijöitä varallaoloon käytetään. Kuitenkin työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti käyttäessään varallaolositoumuksen antaneita työntekijöitä.

Työntekijä ei voi yksipuolisesti vetäytyä varallaolositoumuksestaan, koska ehto on osa työsopimusta. Eri asia on, jos varallaolo on jätetty kokonaan erillissopimusten varaan.

1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain mukaan edellä selostettu on lain 4 §:n varallaolosäännöksen mukaista.

Perusteet: työaikalain 5 § (1996) ja työaikalain 4 § (2019)

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös kootusti Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: