Joka päivä on tietosuojapäivä!

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Alma Talentin järjestämä Tietosuojapäivä kokosi Helsinkiin noin 350 tietosuojaosaajaa kansainvälisenä tietosuojapäivänä 28.1. Tapahtuman ohjelma keskittyi yhteisen eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön yhdenmukaiseen soveltamiseen ja arjen tietosuojatyössä luovimiseen. Päivän vahva viesti oli, että tietosuoja on lainsäädäntömme ja toimintakulttuurimme oletusarvoinen osa, jonka toteutus on yhteisvastuullista tekemistä.

Tietosuoja on dynaamisesti kehittyvä ja sen merkitys kasvaa

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson muistutti Tietosuojapäivän avajaispuheessaan tietosuojan olevan jokaisen perusoikeus ja tärkeässä asemassa tekoälyyn ja automaattiseen päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen kysymys on, miten voidaan hyödyntää uusien teknologioiden täysi potentiaali eettisesti kestävällä tavalla ja turvata samalla yksityisyyden suojan täysimääräinen toteutuminen. Tietosuojan merkitys kasvaa uusien teknologioiden käyttöönoton myötä.

Euroopan tietosuojaneuvoston Legal Officer, tietosuojavastaava João Soares da Silva kertoi neuvoston uudenlaisen yhteistyön tavoitteista ja tietosuoja-asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen työkaluista. Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus esitteli Euroopan tietosuojaneuvostolta vuonna 2020 odotettavissa olevia linjauksia, ja muistutti, että GDPR:n tavoitteena on henkilötietojen suojan lisäksi henkilötietojen vapaa liikkuvuus ja liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Mihin varautua vuonna 2020?

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman esitteli vuoden 2020 painopisteitä. Tietosuoja- ja kilpailuasioiden lähentyessä toisiaan globaalit datajätit ovat tietosuojaviranomaisten erityisen kiinnostuksen kohteena. GDPR:n vastainen toiminta saattaa painaa määräävää markkina-asemaa arvioitaessa. Suomessa ajankohtaisia kysymyksiä ovat julkisen hallinnon automaattisen päätöksenteon sääntely, kansallisen lainsäädännön täydentyminen tietosuojan osalta sekä ensimmäisten hallinnollisten seuraamusmaksujen määrääminen. Tarkastustoiminnan painopisteiksi Råman nimesi osoitusvelvollisuuden toteuttamisen ja henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden, tietosuojavaikutusten arvioinnin, lasten ja ikääntyneiden tietosuojakysymykset sekä kasvojentunnistusteknologian käytön turvallisuusviranomaisissa.

Tietosuojapäivä sai hienon päätöksen, kun oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen luovutti valtiovallan puolesta tietosuojavaltuutettu Reijo Aarniolle Suomen Leijonan komentajamerkin kiitoksena mittavasta elämäntyöstä. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio toivoi päätöspuheessaan tietosuojayhteisön entistä tiiviimpää yhteistyötä ja yhteisen pelikirjan rakentamista tietosuojakysymysten ratkaisemiseksi.

 

Alma Talent kustantaa myös Juristikirjettä.

Lue lisää: