Jari Lauriala: "Liiketoimintaan liittyvien valmiuksien kehittäminen jää opiskelijan vastuulle"

Juristikirjeen uudessa juttusarjassa haastatellaan juristitaustaisia johtajia. Sarjan aloittaa Translink Corporate Financen toimitusjohtaja Jari Lauriala.

Oletko tehnyt varsinaisia juristin töitä?

"Aloitin työurani vuonna 2000 kansainvälisen investointipankin lakimiehenä, mutta pyrin nopeasti tekemään myös muita yrityskauppaprojekteihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä töitä. Halusin aktiivisesti laajentaa toimenkuvaani puhtaasta juridiikasta yritysanalyysiin, taloudelliseen mallintamiseen ja projektinjohdollisiin tehtäviin. Hankin itselleni myös tähän liittyvää lisäkoulutusta.

Olen kuitenkin pitänyt jatkuvasti yllä oman erikoisalueeni juridista osaamista. Kuulun siihen koulukuntaan, joka pitää tärkeänä, että transaktioissa neuvonantajana toimivalla projektipäälliköllä on itsellään perusosaaminen kaikilla prosessissa tarvittavilla osa-alueilla – myös juridiikassa. Osallistun siksi valikoidusti projekteihimme myös juristin ominaisuudessa neuvotellen ja laatien sopimuksia. Olemme vuosittain mukana kymmenissä hankkeissa, joten osaaminen pysyy kiitettävästi ajan tasalla ja kokemus karttuu."

Miten juristin koulutus auttaa toimitusjohtajan tehtävässä?

"Juristin koulutus antaa hyvät valmiudet omaksua ja kehittää yritysten corporate governancea ja hallintoa sekä arvioida johtamiseen liittyviä vastuukysymyksiä. Strategiaan, talouteen tai operatiivisen liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen se ei kuitenkaan anna juuri mitään valmiuksia. Omana aikanani tiedekunnan tarjoama ainoa liiketoimintaan liittyvä kurssi oli kirjanpidon perusteet, joka on toki elintärkeä kaikille toimitusjohtajille, mutta nykymaailmassa täysin riittämätön. Liiketoimintaan liittyvien valmiuksien kehittäminen jää siten opiskelijan vastuulle. Itse ratkaisin asian opiskelemalla lisäksi kaupallisen tutkinnon ja hankkimalla muuta lisäkoulutusta.

Juridiikan opetuksen puutteet olisi hyvä huomioida koulutusta suunniteltaessa. Ehkä asia olisi helposti ratkaistavissa tiedekuntien välisellä yhteistyöllä, esimerkiksi kehittämällä yhteisiä opintokokonaisuuksia liike-elämän johtotehtäviin tähtääville. Vedän vakituisesti Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella kasvuyritysten rahoitukseen liittyvää kurssia, jolle silloin tällöin eksyy myös oikeustieteen opiskelijoita. He ovat säännöllisesti ihmetelleet, miksi opiskelijoita ei suunnitelmallisesti ohjata vastaaville käytännön liike-elämään valmistaville kursseille."

Miten neuvoisit urallaan johtotehtäviin haluavaa juristia?

"Yhtiössämme projektinjohdolliset seikat korostuvat hallinnollisen johtamisen sijaan. Oma tiimimme on pieni, mutta johtamamme projektit ovat suuria ja niissä saattaa hetkittäin työskennellä yli sata ihmistä ympäri maailman. Itselleni hyvä tiimi, hankkeiden haastavuus ja monipuolisuus ovat olleet tärkeämpiä kuin muodollinen toimitusjohtajuus.

Omalla toimialallamme asenne ja yrittäjähenkisyys ovat kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia, mutta myös relevantti koulutus on tärkeää. Johtamisessa korostuu erityisesti tilan ja vastuun antaminen nuorille kyvykkyyksille, tavoitteisiin sitouttaminen, avoimuus ja henkilöstön jatkuva oppiminen. Koen lisäksi erittäin tärkeäksi vaalia hyvää henkeä ja yhteenkuuluvuutta, koska olemme vahvempia joukkueena kuin laumana yksilösuorittajia.

Johtotehtäviin haluavalle juristille suosittelen soveltuvaa lisäkoulutusta, kuten KTM-tutkinnon suorittamista, opintojen tai ensimmäisen työpaikan ohella. Ensimmäinen työpaikka on uran kannalta monesti ratkaiseva, joten liike-elämään tähtäävien kannattaa valita panostuksen kohde huolella. Suuryrityksistä löytyy valmiita uraohjelmia johtotehtäviin suuntaaville, mutta toisaalta PK-kentässä nykyinen johto- ja yrittäjäporras ikääntyy nopeasti, joten mahdollisuuksia johtotehtäviin löytyy tulevina vuosina runsaasti. Kaikissa vaihtoehdoissa oma asenne on kuitenkin ratkaiseva, koska se on ainoa osa-alue, jota ei voi kenellekään opettaa."

Henkkarit:

Syntymävuosi: 1976
Perhe: Vaimo, kolme tytärtä ja Erika-dobermanni
Tutkinnot ja arvonimet: OTK ja MBA
Yliopisto ja valmistumisvuosi: OTK Lapin yliopisto 2001, MBA Helsingin kauppakorkeakoulu 2007
Lempioikeudenala: Rahoitusoikeus, yhtiö- ja sopimusoikeus
Guru: Akateemisella puolella löytyy useitakin arvostamiani henkilöitä, mutta käytännön liikejuridiikassa erityisesti Kimmo Rekola
Jos ei olisi juristi, olisi: Kauppatieteilijä tai lääkäri
Motto: "He who has a why to live for can bear almost any how." (Friedrich Nietzsche)

Suosittelen
Kirja: George Orwell: Vuonna 1984
Laulu: Pink Floyd: Shine on You Crazy Diamond
Laji: Brasilialainen ju-jutsu
Kuvataiteen teos: Wassily Kandinsky: Yellow-Red-Blue (1925)

Translink Corporate Finance

Toimiala: Kansainväliset yrityskaupat ja rahoitusjärjestelyt
Perustettu: 2003
Liikevaihto: 3,5 meur
Henkilöstö: 9

Lue lisää: