IT-oikeuden yhdistys esittäytyy

IT-oikeuden yhdistys on keskustelufoorumi kaikille ajankohtaisista IT-juridiikan aiheista kiinnostuneille.

Miksi ja milloin yhdistys on perustettu ja mitä ovat yhdistyksen tavoitteet

IT-oikeuden yhdistys, alun alkaen Suomen ATK-oikeudellinen yhdistys, on rekisteröity jo 5.3.1986. IT-oikeuden yhdistykseksi nimi muutettiin 6.1.2001.

IT-oikeuden yhdistyksen tavoitteena on edistää informaatioteknologiaan liittyvien oikeudellisten kysymysten osaamista, sekä toimia näistä asioista kiinnostuneiden keskustelufoorumina. Yhdistys järjestää teknologiajuridiikan ajankohtaisteemoihin pureutuvia webinaareja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä käsittelee teemoja yhdistyksen podcastissa, eli ATK-castissa. Lisäksi yhdistys pyrkii innostamaan tulevia teknologiajuristeja opiskelijayhteistyön kautta, muun muassa jakamalla vuosittain stipendin ansioituneelle maisteritutkielmalle.

Aiheen merkitys juristien työssä

Informaatioteknologia on nykypäivänä olennainen osa lähes jokaisen yrityksen arkea. Datan hyödyntäminen, IT-hankkeet, tietosuoja- ja tietoturva-asiat ovat läsnä kaikenlaisessa liiketoiminnassa ja monesti liiketoiminta on jossain määrin riippuvainen hyödynnettävistä teknologiaratkaisuista. Monesti kuullaankin sanottavan, että nykyisin ”jokainen yritys on softayritys”.

Yritysten teknologiaratkaisut ja tavat hyödyntää dataa kehittyvät jatkuvasti, ja samalla sääntely lisääntyy ja yksityiskohtaistuu. Erityisesti Euroopan unioni on tuottanut paljon uutta lainsäädäntöä, jolla pyritään vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan haasteisiin. Uusia tietotalouteen liittyviä lainsäädäntöhankkeita tulee myös jatkuvalla syötöllä. IT-oikeuden yhdistys osaltaan jakaa tietoa tästä teknologian ja lainsäädännön kehityksestä sekä nostaa ajankohtaisteemoja laajempaan keskusteluun juristiyhteisön sisällä.

Mistä olette erityisen ylpeitä

IT-oikeuden yhdistys on pitkäikäinen yhdistys, jonka toiminta on jatkunut jo 35 vuotta. 35 vuoden ajan yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on ollut tarjota matalan kynnyksen keskustelufoorumi jokaiselle, jota kiinnostavat ajankohtaiset IT-juridiikan aiheet. Yhdistyksessä tullaan myös jatkossa vaalimaan rentoa kulttuuria, jossa asioita voidaan tarkastella – oikeudenalalle soveltuvasti – jatkuvasti uusia kulmia etsien ja erilaisia näkökulmia keskusteluun kutsuen.

Erityistä tässä yhdistyksessä

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset saivat yhdistyksen hallituksen pohtimaan uusia tapoja tuottaa sisältöä jäsenistölle. Tämän seurauksena syntyi mukaansatempaava podcast, ATK-cast, jonka ensimmäinen jakso julkaistiin syksyllä 2020. ATK-castissa käydään keskustelua ajankohtaisista teknologiajuridiikan ilmiöistä mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Aikaisemmissa jaksoissa vieraiden kanssa on muun muassa keskusteltu terveysdatan käsittelystä toissijaisiin tarkoituksiin sekä pohdittu toimiiko tietosuoja-asetus lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla.

Lisäksi yhdistys kuuluu useiden muiden kansallisten IT-oikeuden yhdistysten tavoin niiden kansainväliseen liittomuotoiseen kattojärjestöön (International Federation of Computer Law Associations eli IFCLA) luoden sekä uusia että ylläpitäen olemassa olevia kansainvälisiä suhteita muihin IT-oikeudellisiin yhteisöihin eri puolilla maailmaa. Yhdistyksellä on myös läheiset siteet ja pitkäaikaiset yhteistyön perinteet International Technology Law Associationin (ITechLaw) kanssa.

IT-oikeuden yhdistyksen jäseneksi liittyminen onnistuu helposti yhdistyksen verkkosivuilla. Verkkosivuilta löytyy myös lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulevasta ohjelmasta.

 

Lue myös Juristiyhdistykset-sarjan edelliset jutut

Lue lisää: