Inflaatio huhtikuussa 0,8 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa 0,8 prosenttia. Maaliskuussa inflaatio oli 0,8 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, huhtikuu 2018

Huhtikuussa kuluttajahintoja nosti eniten savukkeiden, ajoneuvoveron, vuokrien ja sairaalamaksujen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua hillitsi eniten lasten päivähoidon, matkapuhelinten ja tuorevihannesten kuten kurkun ja paprikan hintojen halpeneminen sekä asuntolainojen korkojen aleneminen. Maaliskuulta huhtikuulle kuluttajahintojen muutos oli 0,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 1,2 prosenttia. Maaliskuussa se oli 1,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 0,8 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee huhtikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. toukokuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos huhtikuussa 0,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli huhtikuussa 0,8 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,4 prosenttia. Viime vuoden huhtikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,4 prosenttiyksikköä.

Huhtikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,3 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lue lisää: