IFRS 17 Vakuutussopimukset – muutokset konsultaatiolle

IASB on 26.6.2019 julkaissut ehdotuksen IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardiin ehdotettavista muutoksista. Kommentointiaika päättyy 25.9.2019.

Alun perin IASB julkaisi IFRS 17 -standardin toukokuussa 2017. Nyt annetut muutosehdotukset perustuvat eurooppalaisten vakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden esille nostamiin huoliin vuoden 2018 keskivaiheilla.

IASB linjasi, että nyt tehtävät muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia, jotka

  • aiheuttavat merkittävää sijoittajainformaation heikennystä verrattuna toukokuussa 2017 annettuun lopulliseen standardiin tai
  • häiritsevät jo käynnissä olevaa IFRS 17:n käyttöönottoa vakuutusyhtiöissä.

Muutokset koskevat standardin soveltamisalaa, vakuutussopimusten hankinnasta aiheutuvia rahavirtoja, palvelumarginaalia, jälleenvakuutussopimuksia, sopimusten esittämistä taseessa, rahoitusriskin pienentämistä jälleenvakuutussopimuksilla, voimaanastumispäivän siirtämistä vuodella (1.1.2022) sekä siirtymiseen liittyviä helpotuksia.

*****

Kirjoittaja Virpi Haaramo päivittää digiteosta IFRS-raportointi yhdessä Elina Peillin ja Sirkku Palmuaron kanssa. Kirjoittajilta on myös ilmestynyt teos Pörssiyhtiön tilinpäätös vuonna 2018.

Lue lisää: