IASB ehdottaa muutoksia IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardiin

IASB on 24. huhtikuuta julkaissut standardin muutosehdotuksen helpottamaan vuokrasopimusten käsittelyä IFRS-tilinpäätöksissä koronapandemian aikana.

Monet vuokralaiset ovat saaneet helpotuksia vuokramaksuihin tai maksuja on siirretty tuleville kuukausille ja vuosille. IFRS 16:n mukaan tällöin tulisi jokaisen muutoksen kohdalla erikseen arvioida, onko kyseessä vuokrasopimuksen muutos vai muuttuvana vuokrana käsiteltävä tapahtuma. Muutosehdotuksessaan IASB tarjoaisi vuokralle ottajien käyttöön tilapäisen käytännön helpotuksen, joka vapauttaisi yhtiöt tästä työläästä arviointiprosessista.

Käytännön helpotuksen mukaan vuokrahelpotuksissa ei olisi kyse vuokrasopimusten muutoksista. Tämä helpotus olisi käytettävissä ainoastaan, jos vuokramaksujen alennus tai lykkäys olisi välitöntä seurausta COVID-19:sta ja lisäksi vuokrasopimuksen maksut kokonaisuudessaan olisivat käytännössä samat tai alhaisemmat kuin aiemmin, helpotus alentaisi vain vuonna 2020 maksettavaksi suunniteltuja maksuja ja muut vuokrasopimusten ehdot säilyisivät muuttumattomina.
Standardimuutoksesta seuraisi, että käytännön helpotusta käyttävät yhtiöt voisivat käsitellä muutokset vuokramaksuissa tulosvaikutteisesti kyseisellä kaudella oikaisten vuokravelkaa vain siltä osin, kuin muutoksella olisi vaikutusta tulevaisuudessa maksettavaan vuokravelkaan. Normaalioloissa vuokrasopimusten muutokset käytännössä jaksottuisivat tuleville vuosille.

Muutosehdotukset koskevat vain vuokralle ottajia. IASB ei nähnyt vastaavaa muutostarvetta vuokralle antajien laskentaan. Vuokralle ottajienkin osalta käytännön helpotusten soveltaminen olisi vapaaehtoista.

Standardimuutoksen kommentointiaika päättyy jo 8.5.2020. Muutokset tulisivat voimaan 1.6.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, mutta aikaisempi soveltaminen olisi sallittua (myös sellaisiin tilinpäätöksiin, joita ei vielä ole hyväksytty julkaistavaksi silloin, kun standardimuutos julkaistaan).

Lue lisää IASB:n sivuilta.

***

Kirjoittaja Elina Peill päivittää digitaalista Fokus-teosta IFRS-raportointi yhdessä Virpi Haaramon ja Sirkku Palmuaron kanssa. Kirjoittajilta on ilmestynyt kirja Pörssiyhtiön tilinpäätös (Alma Talent, 2018).

Lue lisää: