Huhtikuussa voimaan tulevia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Suomen Laki -hakupalvelun toimittamia tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan huhtikuussa 2018.

Huhtikuun alusta voimaan tulee uusi L rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa 108/2018, jonka säätämisen yhteydessä on muutettu seuraavia lakeja:

 • L henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 579/2005 on muutettu L:lla 30.1.2018/111.
 • Rajavartiolaki 578/2005 on muutettu L:lla 30.1.2018/109.
 • Pakkokeinolaki 806/2011 on muutettu L:lla 30.1.2018/112.
 • L rajavartiolaitoksen hallinnosta 577/2005 on muutettu L:lla 30.1.2018/110.
 • L oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 370/2007 on muutettu L:lla 30.1.2018/117.
 • L poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 687/2009 on muutettu L:lla 30.1.2018/115.
 • Esitutkintalaki 805/2011 on muutettu L:lla 30.1.2018/113.
 • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014 on muutettu L:lla 30.12.2018/118.
 • L rikostorjunnasta Tullissa 623/2015 on muutettu L:lla 30.1.2018/116.
 • L ulkomaalaisrekisteristä 1270/1997 on muutettu L:lla 30.1.2018/122.
 • Aluevalvontalaki 755/2000 on muutettu L:lla 30.1.2018/119.
 • L sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 255/2014 on muutettu L:lla 30.1.2018/120.
 • L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 761/2003 on muutettu L:lla 30.1.2018/114.

Edellä mainituista muutoksista ks. tarkemmin HE 41/2017.

Lisäksi 1.4.2018 voimaan tulevat seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Ulkomaalaislakia 301/2004 on muutettu L:lla 30.1.2018/121. Ks. tarkemmin HE 129/2017.
 • VNA äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta 885/2002 on muutettu VNA:lla 28.12.2017/1155.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta 168/2018 korvannut saman nimisen asetuksen 839/2017.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 1143/2014 liitteet on muutettu SosTMA:lla 1.3.2018/160.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 1144/2014 liitteet on muutettu SosTMA:lla 1.3.2018/159.
 • TEMA Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 938/2017 on muutettu TEMA:lla 2.3.2018/165.
 • L tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta 1316/2010 L:n 1.12.2017/793 14 §:n 7 mom sovelletaan 1.4.2018 lukien.
 • L työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta 677/2005 on muutettu L:n 1.12.2017/792 12 §:n 6 mom:ia sovelletaan 1.4.2018 lukien.

Seuraavien säädösten yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevien pykälien muutokset tulevat voimaan 18.4.2018 alkaen:

 • L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016 85 § 3 momentti.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 87 §:n 3 momentti.

 

Lue lisää: