Huhtikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan huhtikuussa.

Huhtikuussa 2021 tulevat voimaan seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • L yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä on muutettu L:lla 799/2020.
 • L taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä on muutettu L:lla 800/2020.
 • Eläintautilaki on korvattu L:lla 76/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 77/2021.
 • L eläimistä saatavista sivutuotteista on muutettu L:lla 78/2021.
 • Metsästyslaki on muutettu L:lla 79/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 156/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 157/2021.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomastaon korvattu SosTMA:lla 176/2021.
 • MtMA elintarviketietojen antamisesta kuluttajille on muutettu MtMA:lla 179/2021.
 • YMA vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on muutettu YMA:lla 188/2021.
 • A ulosottomaksuista on muutettu A:lla 214/2021.
 • L vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista on muutettu L:lla 230/2021 ja L:lla 231/2021.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 232/2021.
 • L luottolaitostoiminnasta on muutettu L:lla 233/2021.
 • L luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta on muutettu L:lla 234/2021.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 235/2021.
 • L rahoitusvakausviranomaisesta on muutettu L:lla 236/2021.
 • L liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista on muutettu L:lla 237/2021.
 • Säästöpankkilaki on muutettu L:lla 238/2021.
 • L osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista on muutettu L:lla 239/2021.
 • L talletuspankkien yhteenliittymästä on muutettu L:lla 240/2021.
 • L talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä on kumottu L:lla 241/2021.
 • L yrityksen saneerauksesta on muutettu L:lla 242/2021.
 • L eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista on muutettu L:lla 243/2021.
 • L arvopaperitileistä on muutettu L:lla 244/2021.
 • Rahoitusvakuuslaki on muutettu L:lla 245/2021.
 • L arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta on muutettu L:lla 246/2021.
 • L Suomen Pankista on muutettu L:lla 247/2021.
 • Sijoituspalvelulaki on muutettu L:lla 248/2021.
 • L Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta on muutettu L:lla 249/2021.
 • L meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta on muutettu L:lla 260/2021.
 • Merimieseläkelaki on muutettu L:lla 261/2021.

Lue lisää: