Helpotuksia tulorekisteri-ilmoittamiseen

Hallitus esittää muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa tulorekisteri-ilmoituksissa.

Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee, kun on kyse

  • luontoiseduista
  • palkkaennakoista
  • verovapaasta kustannusten korvaamisesta tai
  • rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron kertasuorituksista.

Myöhästymismaksujen käyttöönotto lykkääntyy vuodella. Hallitus esittää, että Verohallinto voisi määrätä myöhästymismaksuja vasta vuonna 2021 maksettavista suorituksista.

Pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse enää ilmoittaa

Hallitus esittää, että kilpailupalkintoja ei tarvitse enää ilmoittaa tulorekisteriin, jos ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Poikkeuksena ovat työ- tai palvelussuhteessa maksettavat kilpailupalkinnot.

”Erityisesti monet pienet yhdistykset ja kansalaistoimijat ovat kokeneet tämän vuoden alusta käyttöönotetun tulorekisterin velvoitteet kohtuuttomina. Näihin ongelmiin on nyt etsitty ratkaisuja, ja pidän korjauksia tärkeinä”, sanoo valtiovarainministeri Mika Lintilä.

HE 78/2019 vp.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: