Helmikuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan helmikuussa.

Helmikuussa 2021 tulevat voimaan seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • KTMA äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta on kumottu KTMA:lla 188/2020.
 • Veronkantolaki on muutettu L:lla 785/2020.
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta on muutettu L:lla 786/2020.
 • Raideliikennelaki on muutettu L:lla 1254/2020.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 1255/2020 ja L:lla 1256/2020.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 1257/2020.
 • L laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta on muutettu L:lla 1258/2020.
 • L Liikenne- ja viestintävirastosta on muutettu L:lla 1259/2020.
 • Painelaitelaki on muutettu L:lla 1260/2020.
 • L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 1261/2020.
 • VHp maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi on korvattu VHp:lla 2/2021.
 • VHp korkoajan laskemisesta on korvattu VHp:lla 3/2021.
 • VHp maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä on korvattu VHp :lla 4/2021.
 • VNA rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta on muutettu VNA:lla 11/2021.
 • Konkurssilaki on muutettu L:lla 14/2021.
 • L huoneistotietojärjestelmästä on muutettu L:lla 15/2021.
 • Asunto-osakeyhtiölaki on muutettu L:lla 16/2021.
 • L huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on muutettu L:lla 17/2021.
 • L räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä on korvattu L:lla 73/2021.
 • L rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on muutettu L:lla 74/2021.
 • Rikosrekisterilaki on muutettu L:lla 75/2021.
 • Uusi VNA 103/2021 metsityksen määräaikaisesta tukemisesta.
 • Uusi VNA 104/2021 avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille.
 • VvMA veronkannosta on muutettu VvMA:lla 105/2021.
 • VeroHp yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2017 on korvattu VeroHp:lla 109/2021.

Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu  numeroon 109/2021.

Lue lisää: