Helmikuussa 2020 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan helmikuussa.

Helmikuussa 2020 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. 

Uusia säädöksiä ovat

 • VNA vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä  1339/2019.
 • VNA Digi- ja väestötietovirastosta  53/2020.
 • VNA kansainvälisen tieliikenteen kuljetuslupien myöntämisestä  59/2020.
 • VvMA Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta -juhlarahasta 40/2020.

Helmikuussa voimaan tulevia säädösmuutoksia ovat

 • A Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta on muutettu A:lla 1414/2019.
 • Maantielaki on muutettu L:lla 1501/2019.
 • MtMA lihantarkastuksesta on korvattu MtMA:lla 2/2020.
 • Tilastolaki on muutettu L:lla 16/2020.
 • VNA sisäasioiden rahastoista on muutettu VNA:lla 36/2020.
 • A Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta VNA:lla 37/2020.
 • MtMA laitosten elintarvikehygieniasta on muutettu MtMA:lla 38/2020.
 • MtMA ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta MtMA:lla 46/2020.
 • MtMA elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta MtMA :lla 47/2020.
 • UMA ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista on muutettu UMA:lla 51/2020.
 • MtMA Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista on muutettu MtMA :lla 52/2020.
 • SosTMA erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta on muutettu SosTMA:lla 55/2020.
 • TPA poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa on korvattu TPA:lla 56/2020.
 • VNA tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä on muutettu VNA:lla 61/2020.

Lainsäädäntöä on tätä listausta varten seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 68/2020.

Lue lisää: