Hallitus kannustaa investoimaan – yrityksille korotetut poistot kone- ja laitehankinnoista

Yritykset saavat vähentää verotuksessa kone- ja laiteinvestoinnit nopeutetusti neljän vuoden ajan. Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä yksityisiä investointeja.

Yritykset voivat vähentää kone- ja laiteinvestoinnit verotuksessa vuotuisina poistoina. Poistoina vähennettävä määrä koneista ja laitteista on vuosittain enintään 25 prosenttia jäljellä olevasta hankintamenosta.

Hallitus esittää, että irtaimen käyttöomaisuuden poistomahdollisuus kaksinkertaistetaan vuosina 2020–2023. Muutos koskee investointeja uusiin koneisiin, kalustoon ja laitteisiin.

Tavoitteena on yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla lisätä yksityisiä investointeja ja sitä kautta tukea talouskasvua ja työllisyyttä.

”Investointien vähäisyys on vaivannut Suomea jo pitkään. Tämän vuoksi pidän erittäin tärkeänä, että myös hallituksen veropolitiikalla luodaan ennustettavuutta ja kannusteita kasvuun”, sanoo valtiovarainministeri Mika Lintilä.

Muutos vähentää verotuottoja vuosina 2020–2023 mutta lisää niitä lähes vastaavasti vuodesta 2024 eteenpäin.

Lähde: Valtionvarainministeriö

Lue lisää: