Hallituksen esitys: Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen

Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen torstaina 29. huhtikuuta

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 277 miljoonalla eurolla ja varsinaisia tuloja vähennettäväksi 9 miljoonalla eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta 286 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2021 arvioidaan noin 12 miljardia euroa.

Toiseen lisätalousarvioesitykseen sisältyy kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalle kohdistuva yhteensä noin 226 miljoonan euron tukipaketti koronavirustilanteesta johtuen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muun muassa 40 miljoonan lisämäärärahaa kattamaan ravintolasuluista maksettavia hyvityksiä.

Koronavirusepidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaiseen myyntiin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2021 toukokuusta joulukuuhun. Kyseisten tuotteiden maahantuonti olisi myös arvonlisäverotonta samalla ajalla ja samoin edellytyksin. Tämä vähentää verotuloja arviolta 9 miljoonaa euroa.

Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote, 29.4.2021

Lue lisää: