Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: tarkistettu asetus hyväksytty neuvostossa

EU:n neuvosto hyväksyi 8.11. uuden asetuksen eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta.

Asetus on tärkeä osa EU:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen. Euroopan raja- ja merivartiovirastoa (Frontex) vahvistetaan antamalla sille lisää henkilöstöä ja teknisiä laitteita. Myös sen toimeksiantoa laajennetaan, jotta se voi tukea jäsenmaiden toimia erityisesti rajavalvonnan, palauttamisten ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön alalla. Uudella asetuksella Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur) integroidaan Frontexiin sen toiminnan parantamiseksi. 

"Ulkorajojen toimiva valvonta on olennaisen tärkeää, jotta voidaan ylläpitää täysin toimivaa Schengen-aluetta ja hallita muuttoliikettä tehokkaasti ja inhimillisesti. Nämä uudet säännöt antavat Frontexille suuremman tukiroolin jäsenmaiden rajavalvonnan, palauttamisten ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön alalla" toteaa sisäministeri Maria Ohisalo


Raja- ja merivartijoiden ja palauttamisasiantuntijoiden pysyvät joukot

Jotta varmistetaan EU:n ulkorajojen johdonmukainen turvaaminen ja pystytään reagoimaan kriiseihin, Frontexilla tulee olemaan käytössään pysyviä joukkoja. Näissä vähitellen perustettavissa joukoissa on jopa 10 000 henkilöä operatiivista henkilöstöä vuoteen 2027 mennessä. Pysyviin joukkoihin kuuluu Frontexin omaa ja jäsenmaista pitkäaikaisesti käyttöön annettua tai lyhytaikaiselle komennukselle lähetettyä operatiivista henkilöstöä ja nopean toiminnan reservi, joka pidetään vuoden 2024 loppuun.


Palauttamistoimet

Ehdotetut säännöt mahdollistavat sen, että Frontex antaa jäsenmaille teknistä ja operatiivista tukea palauttamisoperaatioissa. Virasto antaa tukea jäsenmaan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kyseisen jäsenmaan suostumuksella. Tukea annetaan palauttamisen kaikissa vaiheissa valmistelusta aina jälkikäteen annettavaan apuun ja saapumisen jälkeisiin toimiin.


Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Ehdotetuilla säännöillä tehostetaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, kun virasto saa laajemmat toimivaltuudet eivätkä sen mahdollisuudet rajoitu naapurimaiden kanssa toteutettaviin yhteisiin operaatioihin.

Lähde: Euroopan neuvoston tiedote

Lue lisää: