Euroopan parlamentti äänesti lehtijulkaisusuojan puolesta - Medialiitto tyytyväinen

Euroopan parlamentti äänesti 12. syyskuuta täysistunnossaan EU:n sisämarkkinoiden tekijänoikeusdirektiivistä. Selkeä enemmistö mepeistä kannatti äänestyksessä lehtijulkaisujen suojaa. Uuden, tekijänoikeuden kaltaisen oikeuden nojalla kustantajat voivat jatkossa sopia julkaisujensa digitaalisesta hyödyntämisestä tietoyhteiskunnan palveluissa.

Medialiitto on erittäin tyytyväinen äänestyksen lopputulokseen.

”Olemme iloisia, että lehtikustantajien ja uutistoimistojen oikeudellinen asema digitaalisessa taloudessa vahvistuu. Riippumattoman journalismin elinvoimaisuus on välttämätöntä toimivalle demokratialle ja kansalaisten mahdollisuuksille saada luotettavaa tietoa”, kommentoi Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

”Ammattimainen journalismi ei synny ilmaiseksi. On kohtuullista, että globaalit teknologiajätit, jotka hyödyntävät sisältöjä kaupallisesti, maksavat siitä myös korvausta”, korostaa Medialiiton elinkeinopolitiikan johtaja Satu Kangas.

Parlamentin kannan mukaan journalistit ovat oikeutettuja saamaan asianmukaisen osan palveluntarjoajilta saatavista korvauksista.

Äänestyksen jälkeen alkavat komission, neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut direktiivin lopullisista yksityiskohdista. Direktiivi astuessa voimaan jäsenvaltioilla on vuosi aika panna se täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään.

Euroopan parlamentin tiedote

Lähde: Medialiitto

Lue lisää: