Esitys ministerin valaa ja vakuutusta koskevaksi sääntelyksi annettiin uudelleen eduskunnalle

Valtioneuvosto antoi 31.5.2018 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena oli lisätä lakiin uudet säännökset ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta.

Hallituksen esityksen säännöksestä löytyi yleisistunnon jälkeen kirjoitusvirheeseen rinnastettava virhe. Esittelijä ilmoitti virheestä eduskunnalle ja virhe korjattiin viranomaispäätöksin hallituksen esityksen tekstiin.

Eduskunnan puhemiesneuvosto katsoi 6.6.2018 pidetyssä kokouksessaan, ettei hallituksen esitystä voida viedä lähetekeskusteluun valtioneuvoston 31.5. pidetyn yleisistunnon jälkeen virkamiespäätöksin tehtyjen korjausten mukaisessa muodossa.

Eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksessa tehdyn päätöksen johdosta valtioneuvosto perui aiemman esityksensä 13.6.2018 ja antoi esityksen uudelleen. Uuden esityksen sisältö on sama kuin eduskunnalle 1.6. valtioneuvoston kansliasta toimitetun korjatun esityksen sisältö.

Lähde: valtioneuvosto.

Lue lisää: