Ensimmäisessä Lapsifoorumissa keskustellaan lasten ja perheiden asioista

Osana lapsistrategian valmistelua järjestetään 30.10.2018 Lapsifoorumi, jossa käydään dialogista keskustelua lapsiystävällisemmän yhteiskunnan rakentamisesta. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Lapsifoorumi on uudenlainen tilaisuus, jossa tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi. Tarkoitus on luoda yhdessä syvempää ymmärrystä erilaisten lasten, nuorten ja perheiden elämästä ja heitä koskevista asioista. Keskustelussa esiin nousevia asioita hyödynnetään lapsistrategian valmistelussa.

Lapsifoorumi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistä Kansallinen lapsistrategia -hanketta. Toinen Lapsifoorumi järjestetään tammikuussa.

Hallitus käynnisti keväällä 2018 kansallisen lapsistrategian valmistelun seuraavaa hallitusta varten. Tavoitteena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

Lisätietoja lapsistrategian valmistelusta.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: