Energiaverotukseen esitetään muutoksia - energiaverotuotot lisääntyisivät 38 miljoonaa euroa

Hallitus esittää muutoksia lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verotukseen, sähkövarastojen verotukseen sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen (HE 191/2018). Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Säännöksiä sähkön varastoinnista sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.4.2019. lähtien.

Lämmitys- ja työkoneiden polttoaineiden verotusta kiristetään

Korotuksia esitetään kivihiilen, maakaasun, nestekaasun sekä raskaan ja kevyen polttoöljyn hiilidioksidiveroon. Myös turpeen energiaveroa korotettaisiin. Yhdessä nämä muutokset parantaisivat vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian asemaa.

Energiasisältöveroon korotus olisi 0,13 euroa ja turpeen energiaveroon 1,10 euroa megawattitunnilta.

Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen muutoksia

Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttaisiin, mutta se korvattaisiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa 7,63 euro megawattitunnilta.

Muutokset kiristäisivät kivihiilen verotusta yhdistetyssä tuotannossa noin 3 euroa megawattitunnilta ja lieventäisivät maakaasun verotusta noin 0,70 euroa megawattitunnilta.

Sähkövarastojen verotus selkeytyy

Sähkön verotus muuttuisi siten, että sähkövarastoissa vältytään sähkön kaksinkertaiselta verotukselta. Muutos koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa sähköä siirretään sähköverkosta verottomiin sähkövarastoihin ja niistä takaisin verkkoon.

Muutos ei koskisi verkkoon liittyjä mikro- ja pienvoimalan varastoja, sillä niihin ei saisi siirtää sähköä verotta sähköverkosta.

Uudistus edistäisi mahdollisuuksia tasata sähkön tuotanto- ja kulutushuippuja erityisesti sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon lisääntyessä.

Maatalouden harjoittajille valmisteveron palautuksia

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittajille palautettavaksi valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2018 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Korotuksen määrä olisi 7,5 senttiä litralta.

Verotulot kasvavat

Muutokset lisäisivät valtion energiaverotuottoja yhteensä 38 miljoonaa euroa vuodessa. Turpeen veronkorotuksen osuus olisi tästä noin 10 miljoonaa euroa.

Lähde: Verohallinto

******

Hallituksen esitys 191/2018 Suomen Laki -hakupalvelussa

Lue lisää: