Elokuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan elokuussa 2018.

Hallituksen esityksellä 45/2018 on uudistettu useita lakeja, jotka liittyvät tienpitoon ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1.8.2018.  

 • Maantielaki 503/2005 on muutettu L:lla 13.7.2018/572. Lain nimikkeeksi on muutettu Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 on muutettu L:lla 13.6.2018/465.
 • Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 on muutettu VNA:lla 27.6.2018/518.
 • Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 on muutettu L:lla 13.6.2018/463.
 • VNA ulkoasiainministeriöstä 1171/2005 on muutettu VNA:lla 27.6.2018/524.
 • Kiinteistönmuodostamisasetus 1189/1996 on muutettu VNA:lla 20.6.2018/487.
 • Kiinteistörekisteriasetus 970/1996 on muutettu VNA:lla 20.6.2018/488.
 • Ratalaki 110/2007 on muutettu L:lla 13.7.2018/573.
 • Kiinteistörekisterilaki 392/1985 on muutettu L:lla 13.6.2018/464.
 • L laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 1186/2009 on muutettu L:lla 13.6.2018/478.

Seuraavat opintotukeen ja muihin opiskelijaetuuksiin liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.8.2018:

 • Opintotukilaki 65/1994 on muutettu L:lla 19.12.2017/960 ja L:lla 13.7.2018/550.
 • VNA lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 530/2015 on muutettu VNA:lla 13.7.2018/556. Asetuksen nimike on muutettu kuulumaan seuraavasti: VNA koulumatkatuesta.
 • L lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 48/1997 on muutettu L:lla 13.7.2018/551. Lain nimike on muutettu kuulumaan seuraavasti: Koulumatkatukilaki.
 • Lukiolaki 629/1998 on muutettu L:lla 16.6.2017/373.
 • L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 on muutettu L:lla 13.7.2018/548.
 • L ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 on muutettu L:lla 13.7.2018/547.
 • VNA ammattikorkeakouluista 1129/2014 liite Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on muutettu VNA:lla 20.6.2018/493.
 • L opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012 on muutettu L:lla 13.7.2018/553.
 • Työttömyysturvalaki 1290/2002 on muutettu L:lla 13.7.2018/552.

Lisäksi 1.8.2018 voimaan tulevat seuraavat muutokset:

 • Metsästyslaki 615/1993 on muutettu L:lla 13.7.2018/555.
 • L yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 on muutettu L:lla 13.7.2018/549.
 • UM:n työjärjestys 550/2008 on muutettu UMA:lla 29.6.2018/530.
 • L palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi 340/1926 on kumottu 1.8.2018 alkaen L:lla 13.6.2018/466.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista 1444/2007 on muutettu PlMA:lla 6.7.2018/536.

Seuraavat asetukset on korvattu uusilla vastaavan nimisillä asetuksilla:

 • SosTMA haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1214/2016 tilalle on annettu SosTMA haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 538/2018, joka tulee voimaan 1.8.2018.
 • VNA sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta 605/2013 tilalle on annettu uusi VNA:lla sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta 490/2018, joka tulee voimaan 1.8.2018.
 • VNA maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 929/2017 tilalle on annettu uusi VNA maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018 457/2018.
 • VNA työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta 853/2015 tilalle on annettu uusi VNA työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta 515/2018.

Lisäksi 10.8.2018 tulee voimaan muutos MtMA:een merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019 586/2016 , joka on annettu MtMA:lla 13.7.2018/557.

Lue lisää: