Elokuussa voimaantulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan elokuussa 2019.

Elokuussa 2019 tulevat voimaan seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Lukiolaki on korvattu L:lla 714/2018, jota on muutettu L:lla 503/2019.
 • Uusi VNA lukiokoulutuksesta 810/2018.
 • L ylioppilastutkinnon järjestämisestä on muutettu L:lla 715/2018.
 • L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta on muutettu L:lla 716/2018.
 • A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on muutettu A:lla 811/2018.
 • VNA opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta on muutettu VNA:lla 812/2018.
 • VNA ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä on muutettu VNA:lla 813/2018.
 • VNA koulutuksen arvioinnista on muutettu VNA:lla 814/2018.
 • OpMA eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista on muutettu OKMA:lla 819/2018.
 • OpMA opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa on muutettu OKMA:lla 820/2018.
 • Opintotukilaki on muutettu L:lla 1169/2018 ja L:lla 861/2019.
 • L yleisestä asumistuesta on muutettu L:lla 1170/2018.
 • Sotilasavustuslaki on muutettu L:lla 1171/2018.
 • L toimeentulotuesta on muutettu L:lla 1172/2018.
 • OKMA opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa on muutettu OKMA:lla 161/2019.
 • Kokoontumislaki on muutettu L:lla 435/2019.
 • OKMA eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista on korvattu OKMA:lla 465/2019.
 • L ylioppilastutkinnon järjestämisestä on korvattu L:lla 502/2019.
 • VNA ylioppilastutkinnosta on korvattu VNA:lla 612/2019.
 • VNA aluehallintovirastoista on muutettu VNA:lla 701/2019.
 • OKMA Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta on muutettu OKMA:lla 716/2019.
 • VNA maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019 on korvattu VNA:lla maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020 753/2019.
 • VNA mehiläishoitotuesta on korvattu VNA:lla 754/2019.
 • Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä on muutettu VNA:lla 758/2019.
 • MtMA kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta on muutettu MtMA:lla 803/2019.
 • VNA huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista on muutettu VNA:lla 806/2019.
 • VNA kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista on muutettu VNA:lla 807/2019.
 • L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu L:lla 887/2019.
 • UMA ulkomaanedustuksen korvauksista on muutettu UMA:lla 889/2019.
 • VNA kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 893/2019.
 • OKMA yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä on muutettu OKMA:lla 896/2019.
 • OikMA Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta on muutettu OikMA:lla 900/2019.
 • L tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä 800/2019 tulee voimaan 7.8.

Lue lisää: