Elokuussa 2020 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan elokuussa.

Elokuussa 2020 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Yliopistolaki on muutettu L:lla 1367/2018.
 • Ammattikorkeakoululaki on muutettu L:lla 1368/2018.
 • OKM:n ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1115/2019.
 • VNA yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista on muutettu VNA:lla 1295/2019.
 • Varhaiskasvatuslaki on muutettu L:lla 1395/2019.
 • VNA varhaiskasvatuksesta on muutettu VNA:lla 1586/2018.
 • L lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta on muutettu L:lla 1396/2019.
 • Metsästysasetus on muutettu VNA:lla 392/2018.
 • VNA ammattikorkeakouluista on muutettu VNA:lla 1294/2019.
 • L nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu L:lla 1554/2019.
 • VNA korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista on korvattu A:lla 375/2020.
 • Uusi VNA maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2020–2021 421/2020.
 • L aikuiskoulutustuesta on muutettu L:lla 450/2020.
 • Opintotukilaki on muutettu L:lla 451/2020.
 • SisMA kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista on muutettu SisMA:lla 479/2020.
 • Työttömyysturvalaki on muutettu L:lla 494/2020.
 • Perusopetuslaki on muutettu L:lla 521/2020.
 • L Helsingin eurooppalaisesta koulusta on muutettu L:lla 522/2020 
 • Uusi L elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle 523/2020.
 • MtMA merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019 on korvattu MtMA:lla 530/2020.
 • TEMA merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta on korvattu  TEMA:lla 532/2020.
 • OKMA ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta on muutettu OKMA:lla 542/2020.
 • VNA ammatillisesta koulutuksesta on muutettu VNA:lla 543/2020.
 • PlMA asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista on muutettu PlMA:lla 544/2020.
 • PlMA sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista on PlMA:lla 545/2020.
 • VNA tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta on muutettu VNA:lla 549/2020.
 • L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on muutettu L:lla 561/2020.
 • Tartuntatautilaki on muutettu L:lla 582/2020.
 • Uusi MtMA alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista 583/2020.
 • SosTMA sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2019 on korvattu SosTMA:lla 584/2020.

Lue lisää: