Ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan kiristettäväksi

Rikoksenuusijoiden mahdollisuus ehdonalaiseen vapautumiseen tiukentuu.

Hallituksen luonnos ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten kiristämisestä on valmistunut ja lähetetty lausunnolle. Luonnoksen mukaan rikoksenuusijoiden mahdollisuus ehdonalaiseen vapautumiseen tiukentuu. Esitys lisäisi rikosoikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä. Esitys on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen linjaamaa rangaistusten kiristämisen pakettia.

Esityksessä ehdotetaan, että vanki vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen, kun tämä on suorittanut puolet vankeusrangaistuksestaan, jos hän ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut vankilassa. Nykyisin vastaava määräaika on kolme vuotta.

- Muutos koventaisi rikoksenuusijoiden rangaistuksia. Esityksen tavoitteena on parantaa ehdonalaisjärjestelmää siten, että se on nykyistä oikeudenmukaisempi ja uskottavampi. Järjestelmän uskottavuuden kannalta voimassa olevan lainsäädännön mukainen kolmen vuoden rikokseton aika on liian lyhyt, Häkkänen sanoo.

Määräajan nostaminen kolmesta viiteen vuoteen vastaisi aikaisempaa sääntelyä, sillä viiden vuoden määräaika muutettiin kolmeksi vuodeksi 1970-luvulla.

Hallitus on varannut uudistusta varten 2,2 miljoonaa euroa. Esityksessä ei ehdoteta muita muutoksia ehdonalaista vapauttamista koskeviin säännöksiin.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Lue lisää: