Asuntolainasopimuksien uudelleenneuvottelut kasvussa

Tammi-maaliskuun 2018 aikana uudelleen neuvoteltujen asuntolainasopimuksien määrä oli 3,8 mrd. euroa, mikä on 20 % enemmän kuin vuonna 2017 vastaavaan aikaan ja 35 % enemmän kuin samana jaksona vuonna 2016. Viimeksi asuntolainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen aktiivisemmin vuoden 2015 lyhennysvapaakampanjoiden aikana.

Lyhennysvapaakampanjoiden jälkeen asuntolainasopimuksia on neuvoteltu uudelleen kuukausittain keskimäärin 1 mrd. euron edestä. Määrä sisältää lyhennysvapaiden lisäksi myös muut lainojen uudelleenneuvottelut, esimerkiksi marginaalimuutokset, joten osaltaan uudelleen neuvoteltujen sopimusten määrän kasvua selittää myös pankkien välinen kilpailu asuntolaina-asiakkaista.

Asuntolainojen korot laskivat helmikuusta. Maaliskuussa 2018 nostettujen uusien asuntolainojen keskikorko oli 0,92 % ja laskennallinen korkomarginaali 1 0,9 %.

Suomen Pankin arvion mukaan asuntolainojen korkosuojauskustannukset kasvattavat tällä hetkellä laskennallista korkomarginaalia 0,1–0,2 prosenttiyksikköä . Euriborien suosio asuntolainojen viitekorkona jatkui vahvana. Maaliskuussa 2018 uusista asuntolainoista 98 % sidottiin euriborkorkoihin ja 2 % kiinteisiin korkoihin.

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun 2018 lopussa 96,2 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 15,3 mrd. euroa ja muita lainoja 16,9 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin maaliskuussa 2,1 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi helmikuusta ja oli 2,28 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 81,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 29,1 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien2 yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun lopussa 84,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,13 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 63,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,2 mrd. euroa.

Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat maaliskuussa 0,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli maaliskuussa 0,26 %.

 

1 Marginaalin laskennassa ei ole vähennetty sovittuun vuosikorkoon vaikuttavien korkosuojausten kustannuksia
2 Kotitalouksien talletusluvut eivät enää sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä toisin kuin aiemmissa tiedotteissa.

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lähde: Suomen Pankki

Lue lisää: