Asianajajat paremman jaksamisen polulla

Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju vastasi kysymyksiin #oikeusjaksaa-kampanjasta.

Ympäripyöreitä työpäiviä ja uupumisriski – asianajotyön haasteita ovat jaksamisongelma ja ylikuormittuminen mielenkiintoisten projektien keskellä. Monissa asianajotoimistoissa on tehty pitkäjänteistä työtä työn ja vapaa-ajan paremman tasapainon löytämiseksi. Asianajajaliiton työhyvinvointihaasteen tavoitteena on herättää alan sisäistä keskustelua ja päästä konkreettisesti käsiksi niihin käytäntöihin ja syihin, jotka aiheuttavat liiallista kuormitusta.

Asianajajaliitto on käynnistänyt yhteispohjoismaiseen työhyvinvointitutkimukseen liittyvän kampanjan, jossa toivotaan asianajotoimistojen sitoutuvan työssä jaksamista koskeviin periaatteisiin. Sosiaalisessa mediassa #oikeusjaksaa on näkynyt viimeisen viikon aikana useasti. Juristikirjeen toimitus kysyi Asianajajaliiton puheenjohtajalta Hanna Räihä-Mäntyharjulta kampanjasta ja sen taustoista.

 

          Hanna Räihä-Mäntyharju

Miksi työhyvinvointi on ajankohtaista juuri nyt?

Olen itse huomannut varsinkin näin pandemian aikana, että hybridityössä vapaa-ajan ja työn erottaminen toisistaan on entistä tärkeämpää. Myös muutamat suuret mediat nostivat ihan syystäkin esiin sen, että alallamme on ajoittain ylikuormaa. Siihen ei huomata aina puuttua ajoissa, jolloin loppuunpalamiset ovat mahdollisia.

Vaikka monissa toimistoissa on työprosesseihin ja työhyvinvoinnin edistämiseen puututtu jo pitkään, koko alan on nyt hyvä pysähtyä miettimään – varsinkin tämän raskaan pandemia-ajan jälkeen – oman jaksamisen merkitystä sekä asianajoalan työelämäkäytäntöjä. Siitä ajatuksesta lähti tämä hieno Asianajajaliiton #oikeusjaksaa-kampanja. Edelleen kannustan kaikkia asianajotoimistoja liittymään mukaan keskustelemaan ja ideoimaan parempia käytäntöjä.

Miten kampanja on otettu vastaan asianajotoimistoissa?

Olemme todella iloisia, miten innostuneen vastaanoton tämä #oikeusjaksaa-kampanjamme on saanut! Asianajotoimistot ovat tulleet innolla mukaan jo heti ensimmäisinä päivinä. Monet asianajajat ja asianajotoimistoissa työskentelevät ovat jakaneet työhyvinvointiin liittyviä ajatuksiaan, kehittämisideoitaan ja jotkut myös kokemuksiaan.

Asianajoala on innostava ja jutut mielenkiintoisia, mutta joskus työ vie mukanaan, kuten hyvin monessa merkityksellisessä asiantuntijatyössä. Joskus kiireessä unohtuu riittävä lepo ja armollisuus itseä kohtaan – juuri näiden esiin nostamisesta olemme saaneet erityistä kiitosta.

Kerrotte kampanjan liittyvän työhyvinvointitutkimukseen, mistä tutkimuksesta on kysymys ja mikä on sen tavoitteena?

Kyseessä on asianajajiin liittyvä Pohjoismaissa toteutettava työhyvinvointitutkimus, jossa käydään läpi erityisesti pandemian vaikutuksia asianajajien työarkeen ja jaksamiseen. ”Uuden normaalin” on huomattu jo nyt pandemian aikana hybridityön lisäännyttyä aiheuttaneen muutoksia mm. asianajajien työn ja vapaa-ajan tasapainoon, stressitasoon, henkilöstön vaihtuvuuteen ja jaksamiseen.

Tutkimuksen tavoitteena onkin kerätä yhteispohjoismaista dataa siitä, miten eri tavoin tämä ala on muuttunut ja muuttumassa, analysoida muutosten merkitystä Suomessa ja myös yhteispohjoismaisessa mittakaavassa sekä pureutua niiden aiheuttamiin haasteisiin ja toisaalta hybridityön tuomiin mahdollisuuksiin asianajoalan kehittämiseksi. Tutkimustuloksia saadaan jo alkusyksyllä, joten on aivan mahtavaa, että Suomen Asianajajaliitto on tässä mukana.

Mikä tukee omaa työssäjaksamistasi?

Kyllä oman perheen ja ystävien kanssa vietetyllä ajalla on todella tärkeä rooli ainakin omassa elämässä ja loistavaa vastapainoa työlle tuo monipuolinen liikunta. Pyrin tekemään työpäivän aikana työt mahdollisimman tehokkaasti ja olen jo aikoja sitten huomannut, ettei päivän jatkuva pidentäminen lisää tehokkuutta vaan päinvastoin. Minulle on tärkeä saada myös ajatukset irti työasioista päivän jälkeen – kuuntelen äänikirjaa tai podcasteja kävellessäni työmatkat ja siinä ajatus siirtyy mukavasti muihin asioihin.   

Miltä näyttää asianajoalan uusi normaali työelämä?

Kampanjan taustalla olevan yhteispohjoismaisen tutkimuksen lähestymiskulma on juuri korona-exit: miten pandemia on muuttanut työskentelyä alalla ja myös mitä hyviä käytäntöjä näistä uusista malleista jää. Kannattaa siis odotella näitä mielenkiintoisia tutkimustuloksia – saammehan piakkoin tuoretta, analysoitua tietoa alan tulevaisuuteen liittyen myös Suomesta.

Lisätietoa kampanjasta Asianajajaliiton kampanjasivuilta Oikeus jaksaa - Asianajajaliitto

ja tiedotteesta Asianajajaliitto käynnistää asianajoalan työnhyvinvointikampanjan.

Lue lisää: