Asiakkaan taustojen selvitys ei ole kiusantekoa vaan vastuullisuutta

DOKSin Tatu Kulmala ja Petteri Tenhunen uskovat läpinäkyvyyteen, ja juuri siitä KYC-periaatteessa ja rahanpesulaissa on kysymys. Suomessa ei olla irrallaan muusta maailmasta, vaan yrityksissä toimii vaikuttajia monista eri kansallisuuksista.

Petteri Tenhunen ja Tatu Kulmala

KYC merkitsee oman asiakkaansa tuntemista. Lyhennys tulee sanoista know your customer. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

”On tunnettava asiakas tai yritys, jolle palvelua myydään, ja ymmärrettävä, miksi asiakas on palvelua ostamassa. Tarkoitus on siis poistaa mahdollinen savuverho faktojen edestä”, tiivistää varatuomari ja DOKSin perustajajäsen Tatu Kulmala.

Jos kysymys on yritysasiakkaasta, selvitetään toiminnan taustahenkilöt ja tosiasialliset edunsaajat.

”Kauppatilanteissa tutkitaan, onko kauppa sitä miltä näyttää ja ovatko osapuolina ne, joiden sanotaan olevan.”

DOKSin toinen perustajajäsen, asianajaja Petteri Tenhunen muistuttaa, ettei KYC tarkoita, että asiakkaasta tarvitsisi tietää kaikki. On osattava erottaa asiakassuhteen hoitamisen kannalta relevantit asiat.

”KYC-termiä käytetään usein riippumatta siitä, soveltuuko rahanpesulaki kyseiseen yritykseen tai ilmoitusvelvolliseen. Nekin yritykset, joita rahanpesulaki ei velvoita, haluavat yhä paremmin tuntea asiakkaat, toimitusketjun osapuolet ja muut sidosryhmät”, Tenhunen sanoo.

Epäilevä suhtautuminen tietojen selvittämiseen on Kulmalan mukaan vähentynyt merkittävästi. Positiivista kehitystä on tapahtunut. Ensimmäinen rahanpesulaki tuli voimaan 1998, ja isompi lakimuutos saatiin 2017. Sen jälkeen lainsäädäntö ja ohjeistus sekä valvonta ovat tarkentuneet.

”Moni ajattelee rahanpesun olevan massiivinen operaatio ja jotain sellaista, mikä ei mitenkään voi liittyä omaan liiketoimintaan. Mutta rahanpesu on kaikenlaista rikoksella saadun hyödyn siirtelyä, muuntamista tai jälkien peittelyä”, Tenhunen sanoo.

Lähes jokainen suomalainen on törmännyt oman pankkinsa lähettämiin pankkisuhdetta koskeviin KYC-kysymyksiin. Tietoisuus on kasvanut. EU-tasolta on kannustettu siihen, että rahanpesulakia ja -prosesseja pitää saattaa tehokkaammin voimaan. Samalla on myös luotu sääntöjä ja toimintatapoja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt työssämme, vaikkei meillä olekaan venäläisiä asiakkaita, sanoo Kulmala. Hänen mukaansa kansainvälisille pakotelistoille on nyt pantu aiempaa ”hurjasti enemmän” nimiä, sekä ulkomaisten että suomalaisten henkilöiden ja yritysten.

”Meille on tullut paljon pyyntöjä tarkastaa yritysten asiakaskantoja tai toimittajarekisterejä siltä varalta, ettei sieltä vaan löydy pakotelistalla olevia.”

Viime viikkoina pakotelistoista on puhuttu mediassa paljon. Se on saanut esimerkiksi kiinteistö- tai rahdinkuljetustoimintaa Venäjällä harjoittavat yritykset havahtumaan. Tenhunen kuitenkin korostaa, etteivät pakotelistat ole uusi asia.

”Yritykset ovat tehneet samaa skannausta aina ja varsinkin silloin, jos asiakas kuuluu rahanpesulain piiriin. Aiemmin saateltiin kysellä, että tarvitseeko niin tehdä ja se nähtiin pakkona, mutta nyt asenteessa on tapahtunut iso muutos. Yritykset haluavat kantaa vastuunsa ja miettiä, keiden kanssa on turvallista toimia, Tenhunen sanoo.

”On huomattu, ettei Suomessa ollakaan erillään muusta maailmasta, vaan yhtiöiden edunsaajista ja vastuuhenkilöistä löytyy paljon eri kansallisuuksia ja että vastuullisuuteen liittyvät selvitystarpeet koskevat yhtä lailla Suomessa kuin muualla maailmassa toimivia yrityksiä.”

Yritysten taustalla oleva data liikkuu nykyään entistä paremmin. Tiedon tärkeys on ymmärretty ja sitä halutaan tehdä läpinäkyväksi.

”Sääntely ja menettelytavat yhtenäistyvät eri maissa. Esimerkiksi Norjassa ei vielä ole julkista edunsaajarekisteriä, mutta sellainen pitäisi tulla 2023. Regulaation lisääntyessä haluamme auttaa asiakkaitamme, jotta se ei tunnu liian raskaalta. Se on työmme keihäänkärki”, Kulmala sanoo.

Tenhusen mukaan on tärkeä hallita tietoa oikein – ja oikea-aikaisesti.

”On tunnistettava luotettava informaatio ja kerättävä sitä riittävästi. KYC ei ole prosessi, jonka aikana asiakas kiusataan hengiltä, vaan se on vastuullista toimintaa. Tehdään riittävät selvitystoimet.”

Hyvässä asiakassuhteessa KYC-toimenpiteet mitoitetaan oikein kulloisenkin tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan, sanoo Tenhunen.

Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei kaiken tiedon hankinnassa tarvitse kuormittaa asiakasta.

”Voimme koota, analysoida ja pureskella suuren osan tiedosta valmiiksi ilman, että asiakkaan tarvitsee koota valtavaa nippua erilaisia asiakirjoja. Se säästää aikaa”, Tenhunen sanoo.

Kulmalan mukaan on tärkeää, ettei asiakkaalle tule tunnetta, että hän olisi tehnyt jotain väärin tai häntä epäiltäisiin rikolliseksi.

”Kerromme asiakkaalle, mitkä velvoitteet pitää hoitaa ja miksi. Tehokkailla työkaluilla prosessin voi hoitaa sujuvasti.”

Henkkarit

Tatu Kulmala

Syntymävuosi: 1973
Perhe: vaimo sekä 18- ja 15-vuotiaat lapset
Tutkinnot ja arvonimet: OTK, varatuomari
Yliopisto ja valmistumisvuosi: Turun yliopisto 1998
Lempioikeudenala: sopimusoikeus
Guru: JFK. Ensimmäinen ”uuden ajan presidentti”, jonka esille nostamat teemat ovat edelleen ajankohtaisia
Jos ei olisi juristi, olisi: historiantutkija
Motto: Aamulla asiat ratkeavat.

Suosittelen
Kirja: Günter Grass: Peltirumpu (klassikko, jonka mielikuvituksellisuus on järisyttävää)
Laulu: Stevie Wonder: Sir Duke
Laji: Puhallinmusiikki (big band)
Kuvataiteen teos: Osmo Rauhalan teokset Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa

Petteri Tenhunen

Syntymävuosi: 1979
Perhe: Vaimo, kaksi kouluikäistä lasta
Tutkinnot ja arvonimet: OTM 2005
Yliopisto ja valmistumisvuosi: Turun yliopisto, osa opinnoista Maastrichtin yliopistossa
Lempioikeudenala: Yhtiöoikeus
Guru: Elon Musk
Jos ei olisi juristi, olisi: Tähtitieteilijä
Motto: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Suosittelen
Kirja: Yuval Noah Hararin kirjasarja ihmisen historiasta ja tulevaisuudesta
Laulu: Jerusalem Slim, The World is Watching (ajankohtainen)
Laji: Padel (jos tarkoitetaan urheilua)
Kuvataiteen teos: Andy Warholin muotokuvat

DOKS®

Toimiala: Ohjelmistotyökalut ja -sovellukset rahanpesulain velvoitteiden tehokkaaseen hoitamiseen
Perustettu: 2014
Henkilöstöä: 10

Lue lisää: