Asiakkaan näkökulma ja lainsäädännön hahmottaminen oikeassa kontekstissa korostuvat

Hiilineutraalius ja kestävät energiaratkaisut vaativat kehittyvän erityislainsäädännön tuntemista ja isoja investointeja. Meri-Katriina Pyhäranta on nimitetty Hannes Snellmanin energiaregulaatioon keskittyväksi Counseliksi.

Meri-Katriina Pyhäranta

Miksi juuri sinusta tuli energiaregulaatioon keskittyvä Counsel Hannes Snellmanilla?

Energiasektori ja energiajärjestelmät ovat suuren murroksen keskellä, ja niitä koskeva lainsäädäntö kehittyy merkittävästi sekä kansallisella että EU-tasolla. Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman isoja investointeja ja uuden teknologian sekä polttoaineiden hyödyntämistä. Kestävien energiaratkaisujen toteuttaminen edellyttää erityislainsäädännön tuntemista ja siihen sisältyvien vaatimusten huomioon ottamista. Tätä osaamista haluamme tarjota asiakkaillemme. Kokemukseni energia-alalla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla ja tutkijana täydentää sitä osaamista, jota Hannes Snellmanilla oli jo entuudestaan.

Miten työsi muuttuu?

Ennen Hannes Snellmanille siirtymistä työskentelin Energiavirastossa, jossa hoidin valvovalle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Työtehtäväni oli pitkälti määritelty laissa ja tarkastelimme energiamarkkinoiden toimintaa samanaikaisesti eri toimijoiden näkökulmasta. Asianajotoimistossa lähestymme asiaa luonnollisesti aina asiakkaamme näkökulmasta, ja juridiset kysymykset eivät toimeksiannoissa useinkaan rajoitu pelkästään energiaregulaatioon. Olen kuitenkin iloinen päästessäni laajentamaan juridista osaamisaluettani ja avustamaan energiatoimialalla toimivia asiakkaitamme kaikissa heille olennaisissa kysymyksissä.

Uran kolme tärkeintä vuotta

Työ isossa liikejuridiikkaan keskittyvässä asianajotoimistossa valmistumiseni jälkeen oli erinomainen jatkokoulutus oikeustieteelliselle perustutkinnolle. Asianajotoimistossa oppi paljon sellaisia juristin perustaitoja, joita oikeustieteellisessä tiedekunnassa ei juurikaan harjoiteltu, mutta jotka ovat aivan olennaisia juristin ammattitaidon kannalta.

Fulbright-vuosi University of Texas at Austinissa 2016–2017 oli pitkäaikainen unelmani, jonka toteutumisesta tulen aina olemaan kiitollinen. Väitöskirjan kirjoittaminen oli yksinäistä, mutta myös erittäin opettavaista. Ison projektin alusta loppuun saattaminen antoi erinomaisia eväitä myös käytännön työelämään. Vuosi Teksasin auringossa ja lämmössä teki hyvää ihmiselle.

Vuoden 2019 aikana valmistelimme maakaasumarkkinoiden avaamista kilpailulle valvovan viranomaisen roolissa Energiavirastossa. Monopolin purkaminen ja avointen kaasumarkkinoiden pelisääntöjen luominen oli ainutlaatuinen kokemus, joka opetti paljon energiamarkkinoiden toiminnasta. Työskentely insinöörien kanssa edellytti asioiden katsomista uudesta näkökulmasta ja näkemään energiamarkkinoihin liittyvän lainsäädännön oikeassa kontekstissa.

Henkkarit

Perhe: Aviomies Eero ja 3-vuotias Risto
Tutkinnot ja arvonimet: OTT, LL.M.
Yliopisto ja valmistumisvuosi: Helsingin yliopisto (OTM 2011), Itä-Suomen yliopisto (LL.M. 2014 ja OTT 2020)
Lempioikeudenala: Energia- ja ilmasto-oikeus
Guru: Fulbright-järjestö, jonka toimintaa arvostan suuresti. Siihen kiteytyy monia arvokkaita tavoitteita ja periaatteita, jotka toimivat hyvänä perustana niin henkilökohtaisen kuin ammatillisenkin kehittymisen kannalta.
Jos ei olisi juristi, olisi: Ravitsemustieteilijä
Motto: Asenne ratkaisee (ainakin usein)

Suosittelen
Kirja: Aki Hintsa – Voittamisen anatomia
Laulu: Yiruman pianomusiikki
Laji: Tennis
Kuvataiteen teos: Marianne Huotarin keramiikkatuotanto

Lue lisää: