Asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä yksinkertaistetaan

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16.2.2019.

Asetuksen tavoitteena on vähentää asiakirjojen hyväksymiseen liittyvien muodollisuuksien aiheuttamaa oikeudellista epävarmuutta, kustannuksia ja pitkällisiä menettelyjä.

Eduskunnalle  11.10.2018 annetulla lakiesityksellä (HE 176/2018 vp) lainsäädäntöön tehtäisiin asetuksen edellyttämät täydentävät säännökset.

Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin yleisiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka, kansalaisuus sekä merkinnätön rikosrekisteriote. Näitä asioita koskeva asiakirja olisi hyväksyttävä ilman niin sanottua apostille-todistusta, kun se esitetään toisen jäsenvaltion viranomaiselle.

Asetuksen mukaisesti perustetaan jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyöjärjestelmä. Keskusviranomaisten tehtävänä on antaa apua viranomaisten tietopyyntöihin. Suomessa keskusviranomainen olisi Väestörekisterikeskus. Lisäksi jäsenmaissa otetaan käyttöön tiettyihin yleisiin asiakirjoihin liitettävät monikieliset vakiolomakkeet, joita käytetään käännösapuna. 

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Lue lisää: