Arviointineuvosto vanhusasiavaltuutetusta: Lakiesitysluonnoksessa tulisi esittää konkreettisemmin uuden toiminnon perustamisen vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin

Vanhusasiavaltuutettua koskevan esitysluonnoksen mukaan tavoitteena on luoda uusi itsenäinen viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää konkreettisemmin keskeiset perustelut ja muutostarve vanhusasiavaltuutetun toiminnon perustamiseksi. Esitysluonnoksesta ei vielä ilmene riittävästi, mitä lisäarvoa ehdotettu uusi viranomainen toisi.  

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen vaikutuksia ikääntyneiden hyvinvointiin, asemaan ja vaikutusmahdollisuuksiin tulisi kuvata monipuolisemmin. 

Esitysluonnoksessa tulisi myös käsitellä tarkemmin vanhusasiavaltuutetun toiminnan vaikutuksia muihin viranomaisiin ja tarvittavaan viranomaisyhteistyöhön. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Lue lisää: