Arviointineuvosto: Kuluttajaluottodirektiivin vaikutuksia Suomelle tulisi tarkentaa

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle U-kirjelmästä, joka koskee direktiiviehdotusta kuluttajaluotoista. Arviointineuvosto pitää esitystä melko hyvin valmisteltuna, mutta vaikutukset kuluttajiin, luotonantajiin ja luotonantoon jäivät liian yleiselle tasolle.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että U-kirjelmässä kuluttajaluotoista on selostettu tiiviisti ja ymmärrettävästi direktiiviehdotuksen keskeiset esitykset sekä todennäköiset muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Myös Suomen kannat on kuvattu selkeästi. 

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että kuluttajaluottojen kansallista nykytilaa ja kipupisteitä ei kuvata U-kirjelmässä. Tämä vaikeuttaa direktiiviehdotuksen vaikutusten arviointia, kun muutosta ei voi verrata kansallisen lainsäädännön kokonaisuuteen. Lyhytkin kuvaus kuluttajaluottojen nykytilasta, muun muassa pikavipeistä, auttaisi arvioimaan uuden direktiiviehdotuksen merkitystä Suomelle.

Asian jatkovalmistelussa tulisi arvioida vaikutuksia erilaisille kuluttajille. Onko esityksellä vaikutuksia esimerkiksi sellaisille kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta saada luottokorttia ja joilla on lyhytkestoisia rahoitustarpeita. Jos ilman korkoja ja maksuja olevien luottojen tarjonta vähenisi, mitä vaikutuksia tällä olisi arjen hankintojen tekemiseen.

Vaikutuksia luotonantajille tulisi myös tarkentaa. Kuinka suurta joukkoa luotonantajia uusi sääntely koskee ja millaisia vaikutuksia seuraa erilaisille toimijoille?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotukseen kuluttajaluotoista, josta oikeusministeriö on antanut U-kirjelmän (U 38/ 2021 vp) eduskunnalle.  

Arviointineuvosto katsoo, että U-kirjelmän perusteella saa hyvän käsityksen direktiiviehdotuksesta ja Suomen kannoista, mutta vaikutusarvioita tulisi syventää ja ehdotuksen merkitystä Suomelle tulisi selventää käsittelyn edetessä. Arviointineuvosto suosittelee, että edellä esitetyt kehittämisehdotukset otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa.

Lähde: valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Lue lisää: