Apulaisoikeuskansleri: Asian käsittely viipyi Patentti- ja rekisterihallituksessa

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Patentti- ja rekisterihallituksen huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Tilintarkastajien valvontaa koskevan asian käsittely oli kestänyt Patentti- ja rekisterihallituksessa yhteensä kaksi ja puoli vuotta. Patentti- ja rekisterihallituksen antaman selvityksen mukaan ruuhkaa on kuitenkin vuoden 2016 jälkeen pyritty purkamaan henkilöresursseja vahvistamalla ja prosesseja tehostamalla.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Lue lisää: