Alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti

Euroopan komissio on antanut 9.10.2018 yksityiskohtaisen lausuntonsa alkoholijuomien etämyyntisäännösten selventämistä koskevasta Suomen ilmoituksesta.

Komissio ottaa kantaa lakiesityksen kohtaan, jonka mukaan kaikkien etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti kiellettäisiin. Sen sijaan nykyiseen kaikkien alkoholijuomien etämyyntikieltoon ulkomailta Suomeen komissio ei ota kantaa. 
 
Maahantuontikieltoa komissio pitää perustamissopimuksen 34 artiklan vastaisena tuonnin rajoituksena. Komissio ymmärtää, että kiellon perusteena ovat kansanterveydelliset syyt, mutta ei ole niistä vakuuttunut.  Komissio pyytää Suomea harkitsemaan, voitaisiinko alkoholijuomien etämyynti sallia siten, että ne luovutettaisiin hyväksytyistä luovutuspaikoista.
 
Komission yksityiskohtainen lausunto merkitsee sitä, että mahdollista lakiesitystä ei saa hyväksyä ennen 7.1.2019, mutta hallituksen mahdollinen esitys saadaan antaa sitä ennen. Lausunto merkitsee myös sitä, että Suomen on vastattava komission esittämiin huomioihin, mutta lakiesityksen hyväksyminen eduskunnassa ei edellytä komission tai minkään muunkaan tahon lupaa.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö tutustuu komission yksityiskohtaiseen lausuntoon ja vastaa komissiolle vielä tämän vuoden puolella.

Taustaa

Alkoholijuomien etämyyntiä koskevassa keskustelussa on viime aikoina käsitelty korkeimman oikeuden ennakkopäätöksenä julkaisemaa oikeustapausta KKO:2018:49, jossa virolainen yksityishenkilö oli yhtiönsä puolesta myynyt Suomessa asuville yksityishenkilöille alkoholijuomia. Kaupoista oli sovittu yhtiön internetsivuston välityksellä, minkä jälkeen henkilö oli tuonut juomat Virosta Suomeen ja toimittanut ne täällä ostajien koteihin.

Korkeimman oikeuden tiedotteen mukaan ”KKO katsoi alkoholijuomien internetmyynnin ja kotiin kuljetuksen kielletyksi”.

Korkeimman oikeuden tuomio KKO:2018:49.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: