Alektum ja Annomen perivät tuhansilta kuluttajilta saatavia oikeudessa

Perintäyhtiöt Alektum Oy ja Annomen Oy ovat menettäneet toimilupansa, mutta jatkavat nyt saatavien oikeudellista perintää.

Perintätoiminnassa on ollut runsaasti epäselvyyksiä, ja siksi kuluttaja-asiamies katsoo aiheelliseksi ohjeistaa velkomuskanteiden kohteeksi joutuneita kuluttajia.

Perintätoimisto Alektum on ostanut kuluttajamarkkinoilla toimivilta yrityksiltä kymmeniä tuhansia saatavia ja perinyt niitä omissa nimissään kuluttajilta. Sekä Alektumin ostamiin saataviin että yrityksen perintätoimintaan on liittynyt vakavia epäselvyyksiä. Kuluttaja-asiamies on saanut lukuisia ilmoituksia mm. yrityksen aiheettomasta perinnästä. Vuosina 2017–2019 kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia kymmenissä oikeudenkäynneissä, joissa kuluttajat ovat vastustaneet Alektumin velkomuskanteita. Yhdessäkään tällaisessa tapauksessa Alektumin velkomuskanne ei ole menestynyt. Kanteet on joko hylätty tai Alektum on peruuttanut ne.

Perintätoimintaan liittyvien vakavien puutteiden vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti Alektumin perintäluvan vuoden 2018 lopussa. Sen jälkeen Alektum myi perintäliiketoimintansa Annomen Oy:lle. Aluehallintovirasto ei hyväksynyt Annomen Oy:tä perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin, joten sen on lopetettava perintätoiminta 30.10.2019 mennessä.

Toimiluvan peruuttaminen ei estä yrityksiä jatkamasta saatavien oikeudellista perintää tuomioistuimissa. Kuluttaja-asiamiehen saamien tietojen mukaan Alektum ja Annomen ovat laittaneet vuoden 2019 aikana vireille tuhansia velkomuskanteita ympäri Suomen.

Koska erilaisia tapauksia on tuhansia, kuluttaja-asiamies ei pysty avustamaan kaikkia velkomuskanteiden kohteeksi joutuneita kuluttajia tai antamaan riitatapauksia varten seikkaperäisiä ohjeita. Kuluttaja-asiamies antaa velkomuskanteiden kohteille yleisohjeita.

Kuluttajien oikeudenkäyntiasiamiehille tiedoksi

Useat yritykset, joilta Alektum on ostanut saatavia, ovat olleet kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnan kohteena. Kuluttaja-asiamies on kerännyt valvontatoimintansa ja useiden oikeudenkäyntien yhteydessä aineistoa, jolla voi olla merkitystä riitatapauksissa. Ilmoita kuluttajaneuvonnalle, jos Alektum tai Annomen kanteen riitautuksesta huolimatta jatkaa kanteen ajamista.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Lue lisää: