Alaikäisten avioliitot kielletään

Erityisestä syystä on aiemmin voitu myöntää alle 18-vuotiaalle lupa avioitua.

Eduskunta hyväksyi 19.2.2019 toisessa ja lopullisessa käsittelyssä lakimuutoksen, jolla alaikäisten avioliitot siirtyvät Suomessa historiaan. Eduskunta kumosi avioliittolaista säännöksen, jonka mukaan oikeusministeriö on erityisestä syystä voinut myöntää alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Samalla muutettiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia vastaamaan avioliittolain muutosta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Eduskunnan kirjasto on laatinut lakihankkeesta kattavan tietopaketin.

Lähde: eduskunta.

Lue lisää: