Ajankohtaista henkilöverotuksessa

Professori Reijo Knuutinen on koostanut henkilöverotuksen ajankohtaisia asioita Espanjaan maksettavista eläkkeistä sekä negatiivisen tuloveron käyttöönotosta.

Reijo Knuutinen

Espanjaan maksettavat eläkkeet

Verohallinto muistuttaa Suomesta Espanjaan eläkepäivien viettoon muuttaneita Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen siirtymäajan päättymisestä.

Suomen ja Espanjan välillä solmittiin uusi verosopimus, jota on sovellettu vuodesta 2019 alkaen. Sopimuksen mukaan veroa maksetaan Suomeen eläkkeestä, jota saadaan Suomesta, vaikka eläkkeensaaja asuisikin Espanjassa. Yksityissektorin eläkkeitä on koskenut kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 2019–2021, jolloin niistä ei ole tarvinnut maksaa veroa Suomeen. 1.1.2022 alkaen veroa maksetaan Suomessa myös yksityissektorin työeläkkeestä. Kuitenkin eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan vain Espanjassa.

Verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan yleensä henkilön asuinvaltion verotuksessa. Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys). Jos Espanjassa asuva saa Suomesta eläkettä, josta on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksettava vero.

Työryhmä selvittää negatiivisen tuloveron käyttöönottoa

Valtiovarainministeri Annika Saarikko asetti elokuussa 2021 asiantuntijatyöryhmän selvittämään negatiivisen tuloveron käyttöönottoa Suomen verojärjestelmässä. Selvitystyö perustuu hallitusohjelman kirjauksiin. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön valtionverotuksen yhteydessä toteutettava työtulotuki. Lisäksi selvitetään edellytyksiä työtulotukea koskevaan kokeiluun. Hallituksen on tarkoitus tehdä linjauksia negatiivisen tuloveron käyttöönotosta kesällä 2022.

Työtulotuki tarkoittaisi sitä, että ansiotulovero voisi olla negatiivinen pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. Työtulotuki kannustaisi työllistymään osa-aikaisiin ja keikkatöihin. Työryhmä arvioi myös edellytyksiä työtulotukea koskevan kokeilun toteuttamiseen. Kokeilun olisi tarkoitus alkaa vuoden 2023 alusta.

Professori Reijo Knuutinen päivittää digitaalista Henkilöverotus-teosta (Alma Talent). Teoksessa annetaan sekä kattava yleiskuva henkilöverotuksen rakenteesta että paneudutaan sen yksityiskohtiin lakien, ohjeiden ja oikeustapausten avulla.

Tutustu myös

Reijo Knuutinen: Verosuunnittelun oikeudelliset ja yhteiskunnalliset rajat  (2020, Alma Talent).

Lue lisää: