Ajankohtaisia kirjoja: Compliance - Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta, Niina Ratsula

Ratsula Niina

”Kirjoitin  kirjan tarjotakseni organisaatioille käytännönläheisiä ja konkreettisia työkaluja compliance-käytäntöjen kehittämiseen”, sanoo Niina Ratsula. ”Usein luullaan, että compliance-ohjelmia tarvitaan vain suurissa kansainvälisissä pörssiyhtiöissä, mutta tänä päivänä myös pk-yritykset - tai oikeastaan kaikki organisaatiot - tarvitsevat toimivia compliance-käytäntöjä. Compliance-käytännöissä on yksinkertaisesti kyse  sen kokonaisuuden hallitsemisesta, jonka avulla varmistetaan että organisaatiossa toimitaan lakien sekä organisaation itse määrittelemien arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vaatimuksia näihin toiminnan pelisääntöihin satelee joka puolelta: lainsäädännöstä, henkilöstöltä, asiakkailta, toimittajilta ja muilta sidosryhmiltä.”

Compliance tuo pelivaraa

Mediassa ruoskitaan päivittäin organisaatioita, joiden johtamiskulttuuri tai tapa toimia herättävät kysymyksiä. Yhä useammin yksittäisen henkilön toimintatavat nousevat otsikkoihin ja julkisuudessa vaaditaan selityksiä jopa 20 vuoden takaisille toimille. Epäasiallisen toiminnan seuraukset näkyvät tänä päivänä armottomasti liiketoiminnassa sekä henkilöstön tyytyväisyydessä ja hyvinvoinnissa. Asianmukaiset compliance-käytännöt tarjoavat organisaatioille paremmat valmiudet ehkäistä väärinkäytöksiä ja epäasiallista käytöstä  sekä käsitellä syntyneitä epäkohtia sisäisesti ja oikea-aikaisesti – ennen kun ne päätyvät median puitavaksi.

”Aikaisemmin compliancen avulla varmistettiin lakien ja säännösten vaatimusten mukaan toimiminen. Tänä päivänä kyse on yhä enemmän myös toimimisesta eettisesti oikein. Tähän liittyy esimerkiksi se, että kohdellaan kollegoita ja yhteiskumppaneita kunnioittaen ja vältetään henkilökohtaisten intressien tuomista liiketoimintaetujen edelle”,  sanoo Ratsula. Compliancen osa-alueisiin kuuluvat mm. käytännöt lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamiseen ja vastaanottamiseen, eturistiriitojen välttäminen, asianmukainen toiminta kilpailijoihin kanssa, organisaation tiedon ja fyysisen omaisuuden asianmukainen käyttö, tietosuojasta huolehtiminen sekä kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän ehkäiseminen.

Korulauseista tekoihin

Compliance-ohjelmat kattavat organisaatiolle relevanttien eettisten  riskien ja compliance-riskien tunnistamisen, periaatteiden ja menettelytapojen luomisen riskien hallitsemiseksi,  kouluttamisen ja viestimisen henkilöstölle, noudattamisen seuraamisen käytännössä sekä epäkohtien tunnistamisen ja niihin reagoimisen. Tämä kaikki toteutuu parhaiten, kun perustana on terve ja avoin toimintakulttuuri, jossa kauniit lauseet tuodaan paperilta käytännön tekoihin ja jossa uskalletaan nostaa epäkohtia esiin.

Niina Ratsulan Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta -kirja vastaa käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Mistä compliance-ohjelmissa ja -käytännöissä on kyse?
• Miksi ja miten kannattaa laatia yhteiset toiminnan pelisäännöt, joista voidaan käyttää esimerkiksi nimitystä liiketapaperiaatteet, eettiset ohjeistukset tai Code of Conduct?
• Miten yhteiset pelisäännöt saadaan paperilta käytäntöön osaksi päivittäistä toimintaa?
• Mitä sitten kun toimitaan pelisääntöjen vastaisesti?
• Miten väärinkäytöksiä ja epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä ja tunnistaa?
• Miten edistää eettistä ja vastuullista organisaatiokulttuuria?

KTM Niina Ratsula on intohimoinen vastuullisen ja eettisen liiketoiminnan sekä johtamisen puolestapuhuja. Viimeiset 11 vuotta Ratsula on toiminut pörssiyrityksissä Nokian ja Kemiran palveluksessa compliancen, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä globaalissa toimintaympäristössä ja ohessa valmistellut aiheesta väitöskirjaa. Niinan blogia voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi.

Compliance - Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

 

Lue lisää: