Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan – apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi huomautuksen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote), joka on menetellyt lainvastaisesti laiminlyödessään lastenvalvojien palveluiden asianmukaisen järjestämisen.

Apulaisoikeusasiamies esitti myös hyvitystä kantelijalle sen vuoksi, että lapsi oli jäänyt ilman vahvistettua elatusapua ja oikeutta elatustukeen. Pitkä odotusaika lastenvalvojalle aiheutti siten perheelle rahallisen menetyksen. 

Kantelija oli varannut lokakuun alkupuolella ajan uuden määräaikaisen elatussopimuksen tekemistä varten. Edellinen sopimus päättyi vuoden 2020 lopussa, ja uuden sopimuksen vahvistaminen oli tärkeää perheen talouden kannalta. Lastenvalvojille pääsy oli kuitenkin niin ruuhkautunut, että kantelijan olisikin tullut ryhtyä varaamaan aikaa jo elokuun 2020 alussa, jotta sopimus olisi ollut mahdollista vahvistaa ennen vuoden 2021 alkua. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että lapsen lähihuoltajan kannalta ei ollut kohtuullista eikä asianmukaista edellyttää, että hänen olisi tullut tehdä ajanvaraus noin varhain.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt kuntayhtymää ilmoittamaan 28.2.2022 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asian korjaamiseksi. 

Ratkaisut 602/2021 ja 6380/2020.

Lähde: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote.

Lue lisää: