Aho: Taloushallinnon ammattilaisen työnkuva muuttuu – miten muutos vaikuttaa minuun?

Olemme jo hävinneet kilpajuoksun koneiden kanssa monessa lajissa. Mitä meille siis jää jäljelle? Vai joudummeko vaihtamaan kokonaan alaa?

Antti Aho

Loppuuko kirjanpitäjältä työt?

Digitalisaatio tulee poistamaan suurelta osin sen työn, jota tänä päivänä vielä teemme. Olemme jo hävinneet kilpajuoksun koneiden kanssa monessa lajissa. Mitä meille siis jää jäljelle? Vai joudummeko vaihtamaan kokonaan alaa? Tulevaisuus ei ole toivoton vaan päinvastoin toivoa täynnä. Työelämässä on tapahtunut suuria murroksia aiemminkin ja kokonaisia ammatteja on hävinnyt. Ihmiset kuitenkin ovat selvinneet. Parhaiten muutoksessa selviävät ne, jotka tunnustavat muutoksen tosiasiana ja pyrkivät aktiivisesti sopeutumaan muutokseen. Voit itse valita, oletko muutoksessa aktiivinen toimija ja kehität niitä tietojasi ja taitojasi, joita muutos edellyttää, vai ajelehditko virran mukana.


On todennäköistä, että yrittäjät ostavat tulevaisuudessakin taloushallintoon liittyviä palveluja ulkopuoliselta taholta. Ainoastaan palvelujen sisältö, hinnoittelu ja tuottamistapa muuttuvat. Olettaen, että koneet tulevat tekemään ne taloushallinnon työt, jotka kone voi tehdä, on aiheellista kysyä, mitä ihmisen tehtäväksi jää. Edellä käsittelimme koneiden ylivertaisuutta suhteessa ihmiseen. Yhtä aiheellista on käsitellä ihmisen ylivertaisuutta koneeseen verrattuna. Vaikka emme tarkoin osaakaan ennustaa koneiden tulevaa kehitystä, on kuitenkin kaksi hyvin ilmeistä osa-aluetta, joilla kirjanpitäjä tulee vielä pitkään olemaan yrittäjälle arvokkaampi kuin käyttämänsä ohjelmistot. Nämä kilpailuedut ovat ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutustaidot. Nämä kaksi taitoa ovat kirjanpitäjän pelastus työmarkkinamurroksessa ja niiden kehittäminen on jokaisen omasta urastaan kiinnostuneen kirjanpitäjän henkilökohtaisen opintosuunnitelman kovinta ydintä. Nämä taidot liittyvät juuri siihen, että kirjanpitäjä on ihminen eikä kone ja siksi niiden merkitys korostuu entisestään. 


Digitalisaatio urakehityksen mahdollistajana

Digitalisaatiota ei tulisi nähdä vain uhkana vanhalle tekemisen tavalle vaan pikemminkin kirjanpitäjän urakehityksen mahdollistajana. Olen toisinaan tilitoimistomaailmassa törmännyt kysymykseen kirjanpitäjän ura- ja palkkakehityksestä. Vaikka toisaalta näemmekin toimenkuvassa rajattomasti kehittymismahdollisuuksia, niin monen mielestä ainakin palkkakatto tulee toimialalla liian aikaisin vastaan ja palkkakehitys on hidasta. Erilaisia työrooleja on myös melko vähän tarjolla. Urakehitykseen liittyvät haasteet johtuvat ennen kaikkea siitä, että kirjanpitäjän työ on aina sisältänyt paljon rutiiniluontoista työtä. Asiakkaan kirjanpitoaineistohan on kuukaudesta toiseen hyvin samankaltaista ja se käsitellään samalla tavalla.


Kirjanpitäjän työssä on siis paljon rutiinia ja perinteisesti rutiinityöstä ei asiakas ole paljoa maksanut, mikä on kaventanut myös työnantajan palkanmaksukykyä. Toisaalta olemme kaikki tietoisia, kuinka pienenkin yrityksen taloushallintoon voi satunnaisesti liittyä äärimmäisen monimutkaisia ja ammatillisesti vaativia kysymyksiä, jotka kirjanpitäjä oman työnsä ohessa selvittää. Usein ilman erillisveloitusta. Moni konsultti elää tarjoamalla yrityksille apua näissä vaativissa kysymyksissä ja laskuttaa niistä työn arvon mukaisen hinnan. Tilitoimistokirjanpitäjän toimenkuva onkin erikoinen siinä mielessä, että kirjanpitäjän pitäisi saman aikaisesti olla rutiinityöntekijä ja toisessa hetkessä hänen tulisi skaalautua konsultiksi, joka ratkoo ainutkertaisia ja ammatillisesti vaativia ongelmia. Suuri rutiinityön määrä muodostaa jarrun ura- ja palkkakehitykselle. Kun digitalisaatio poistaa rutiinityön, on työnkuvan muutos lopulta mahdollinen. Toimenkuvasta tulee selkeästi asiantuntijatyötä, mikä mahdollistanee myös toimialan myönteisen palkkakehityksen.


Joku on saattanut ajatella, että kirjanpitäjien palkkataso nousee, kun automaatio tehostaa työtä ja yritysten kannattavuus ja palkanmaksukyky paranevat. Tämä väärinkäsitys on tärkeää oikaista: automaatio ei nosta palkkatasoa vaan työtehtävän muuttuminen vaativammaksi. Ei rakennusmiestenkään palkat ole nousseet sen ansiosta, että yhä useammin talot valmistetaan tehokkaasti elementeistä automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Automaation tuottavuushyödyt käytetään investointien takaisinmaksuun, joita automatisointi on edellyttänyt. Palkkataso määräytynee jatkossakin työmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti: mitä monimutkaisempi ja vaativampi työtehtävä, sitä korkeampi palkkataso. Eli palkkakehitystä ja urakehitystä ei anneta kenellekään ulkopuolelta, vaan jokaisen on omilla ponnisteluillaan ja osaamistaan kehittämällä nämä ansaittava jatkossakin. Digitalisaatio kuitenkin mahdollistaa kirjanpitäjän toimenkuvan muuttumisen selkeästi asiantuntijatehtäväksi ja avaa siten omasta urakehityksestään kiinnostuneille ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti ja edetä urallaan. Toivon tästä kirjasta olevan sinulle apua tällä kasvun polulla.

Tienhaarassa

Onko todella niin, että kirjanpitäjän vanha osaaminen ei riitä tulevaisuudessa? Millainen on kirjanpitäjän työpäivä kymmenen vuoden kuluttua ja millaista osaamista se edellyttää? Näihin kysymyksiin ei ole yhtä vastausta. Näemme varmasti monenlaisia kehityskulkuja eri yksilöiden ja tilitoimistojen kohdalla. Pidän kuitenkin kahta pääasiallista skenaariota hyvin todennäköisenä, joista toisessa kirjanpitäjä kasvaa konsultiksi ja toisessa kirjanpitäjä toimii ”prosessinhoitajana”. Nämä roolit ovat tietenkin vain oman mielikuvitukseni tuotos ja eräänlaisia kärjistyksiä, mutta huomioiden digitalisaatio tapahtuvana tosiseikkana, pidän näitä kuitenkin realistisina.


Konsultin roolissa kirjanpitäjä keskittyy vaativaan ongelmanratkaisutyöhön. Vastaan tulevat ongelmat ovat luonteeltaan vaihtelevia ja usein työ alkaa siitä, että kirjanpitäjä etsii ja tunnistaa ongelman vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Lähtötilanteessa ei siis ole ongelmaa, mutta osaamisensa ja vuorovaikutustaitojensa avulla kirjanpitäjä tunnistaa ongelman tai mahdollisuuden yhdessä asiakkaan kanssa, ja auttaa sen ratkaisemisessa. Ongelmanratkaisu ei siis tässä tapauksessa ole sitä, että etsitään tositteelle lainsäädäntöön tukeutuen oikea kirjanpidon tili. Konsultin työssä ongelmiin ei välttämättä ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan useita mahdollisia ratkaisuja. Konsultin työssä korostuvat ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot. Konsultin työssä korostuu asiakkaan tilanteen kehittäminen ja parantaminen. Ongelmat voivat liittyä sisäisen- tai ulkoisen laskennan kysymyksiin.


Prosessinhoitajan roolissa kirjanpitäjä huolehtii ja valvoo ohjelmistoja, jotka tekevät asiakkaan kirjanpitotyön. Ohjelmiston älykkyydestä riippuen ihmiselle jää kuitenkin useita tehtäviä, kuten asetusten tekemistä ja ylläpitämistä sekä poikkeustilanteiden käsittelyä. Tässä roolissa perinteisellä kirjanpito-osaamisella pärjää varsin hyvin. Koska koneet jo nyt pystyvät tekemään kirjanpidon parhaillaan täysin automaattisesti, on selvää, että kirjanpitäjän asiakaslista tulee olemaan varsin pitkä tässä roolissa. Kun automaatio etenee ja kalenteriin tulee tyhjää tilaa, se tuppaa jollain täyttymään. Ellei se täyty muulla asiakkaan arvostamalla työllä, tilalle tulee aina uusi asiakas. Käytännössä kirjanpitäjän asiakaslistan pituus tulee olemaan kolminumeroinen luku. Haasteeksi tässä tosin tulee se, että kirjanpitäjän voi olla vaikea tuntea asiakkaitaan kovin hyvin. Se heikentää asiakassuhteen syvyyttä ja mahdollisesti asiakasuskollisuutta. Kirjanpidollisesti oikeiden ratkaisujen tekeminenkin edellyttää, että kirjanpitäjä tuntee asiakkaansa. On kuitenkin helppo ennustaa, että asiakaslistat pitenevät vääjäämättä, ellei kehitystä tietoisesti ohjata toisin.


Toimisitko sinä mieluummin prosessinhoitajan vai konsultin roolissa? Uskon, että molempia rooleja tulemme näkemään jopa saman työpaikan sisällä. Nimikkeet ja tarkemmat työnkuvaukset tietenkin vaihtelevat ja monenlaisia välimallin ratkaisujakin tulee olemaan, mutta näiden teoreettisten ääripäiden tarkastelu voi kuitenkin antaa meille karkean kuvan tulevasta kehityksestä ja sen tarjoamista työmahdollisuuksista. Lopulta sinä itse valitset, mihin suuntaan juuri sinä kehityt.

***

Ote on Antti Ahon vuodenvaihteessa ilmestyvästä kirjasta Kirjanpitäjästä konsultiksi - Pääkirja (Alma Talent).

***

Tutustu myös Alma Talentin 3-päiväiseen tehokoulutukseen Kirjanpitäjästä konsultiksi (alkaen 7.11.2018), jossa Antti Aho on yksi kouluttajista. 

Lue lisää: